Contact

Overheid

Overheid

Meer besparen, efficiënter werken en slimmer investeren; er wordt veel verwacht van de overheid. Centrale en lokale overheden en hulpdiensten hebben naast bezuinigingen ook te maken met een verzwaring van het takenpakket. De overheid dient meer te doen met minder geld. De kerntaken discussie laait weer op en er is behoefte aan stuurinformatie. Deze efficiency en effectiviteitslag moet gaan zorgen voor een beter passende overheidsbegroting. Standaard op ICT gebaseerde oplossingen die veilig gebruikt kunnen worden zijn daarbij zeer behulpzaam.  

Belangrijke thema’s binnen de overheid:

 • Resultaat gericht sturen; meer met minder
 • Integraal (samen-)werken (in combinatie met meer taken)
 • Veilig en secure
 • Burger centraal

Aan het eerste thema kan ook het doel kostenbesparing gekoppeld worden. Hiervoor gelden vaak politieke redenen. Vanuit het oogpunt van economische bedrijfsvoering ligt dit voor de meeste organisaties in Nederland voor de hand. Hierbij geldt dat deze organisaties zich daarbij meer en meer gaan concentreren op hun primaire bedrijfsdoel. Dit geeft focus aan de te behalen doelstellingen en werkt kostenbesparend (weliswaar afhankelijk van de schaalgrootte).

Arlande helpt
Het aansturen van veranderingen vereist in vele gevallen een ander soort management aandacht dan de aansturing in de lijn. Veranderingen (zoals naar meer resultaat gericht sturen) worden ondergebracht in een programma of project. Soms wordt door organisaties een aparte regie-organisatie met eigen mandatering en procuratie ingericht, een soort van steunstructuur voor de lijn.  

Oplossingen waar Arlande mee kan helpen: 

 • Het inrichten van een regieorganisatie; in combinatie met
 • (her-) Inrichting van de IT-informatievoorziening en het Informatie management op basis van het model van Maes (zie link ) soms in combinatie met
 • Sourcing van de ICT functie: samenwerken of uitbesteden
 • Business Intelligence: ontsluiten van informatie om te sturen
 • Verandergezindheid creëren via de Verandermanagement en Projectmanagement Games
 • Professionalisering Projectmanagement en Opdrachtgeverschap: wie heeft welke rol?
 • iGovernance: de juiste informatie bij de juiste persoon op het juiste moment
 • E-herkenning en overheidsdienstverlening via internet: met een portal dichter bij de burger

Arlande biedt publieke organisaties een klankbord en implementatie aanpak van deze en andere oplossingen voor die uitdagingen. Startend met bewustwording en eindigend in concrete resultaten. Arlande helpt!

 

Oplossingen met opdrachten

Politieacademie: Consultant pakketselectie en -implementatie

De Politieacademie is het centrum voor opleidingen en kennis van de Nederlandse politie en werkt samen met de politiekorpsen en andere partners op het gebied van veiligheid en onderwijs. Sinds 2000 is een succesvolle vernieuwing van hun onderwijsconcept uitgevoerd en intussen wordt de Politieacademie gezien als een van de marktleiders in Nederland op het gebied van competentiegerichte onderwijsuitvoering. 

 
Politieacademie: Deel projectleider

De Politieacademie is het centrum voor opleidingen en kennis van de Nederlandse politie en werkt samen met de politiekorpsen en andere partners op het gebied van veiligheid en onderwijs. Sinds 2000 is een succesvolle vernieuwing van hun onderwijsconcept uitgevoerd en intussen wordt de Politieacademie gezien als een van de marktleiders in Nederland op het gebied van competentiegerichte onderwijsuitvoering.