Arlande Interactieve Workshop: Van traditioneel PPM naar Scaled Agile Portfoliomanagement

Van traditioneel PPM naar Scaled Agile Portfoliomanagement

Op donderdag 30 maart a.s. organiseert Arlande een interactieve workshop met een verkenning van de weg naar Scaled Agile Portfolio Management. We delen de ervaringen van Arlande met de ervaringen van de deelnemers en verzamelen zo nieuwe inzichten, bouwstenen en leerpunten.

Bij projectmatig werken is projectportfolio management (PPM) een manier is om organisatiebreed keuzes te maken en regie te voeren over alle projecten.

Veel organisaties maken momenteel de transitie door van projectmatige ontwikkeling van hun producten en diensten en andere interne veranderingen naar een meer continue ontwikkeling. Daarbij hebben Lean en Agile hun intrede gedaan. Voor de besturing van een ‘Agile’ organisatie, bijvoorbeeld via het SAFe concept, wordt de regierol van portfoliomanagement nog explicieter en gericht op realisatie van doelen.

Waar loop je tegen aan? Welke routes zijn er en hoe ga je om met hybride situaties van én agile en projectmatig besturen en werken? Hoe zijn de ervaringen met het omvormen van besturing en beleid, van processen en informatie, en van attitude en expertise in verschillende organisaties? Wat zijn leerpunten vanuit een portfoliomanagement-perspectief?

De workshop is bedoeld voor organisaties die reeds in de transitie zitten of aan de vooravond ervan staan.
 
Deze avond geeft u inspiratie om een volgende stap te maken in het werkend krijgen van (Agile) PPM. De groepsomvang is beperkt en biedt veel mogelijkheden tot interactie.

PPM werkend krijgen

PPM werkend krijgen is geen sinecure. Organisaties schakelen Arlande steeds vaker als partner in om PPM werkend te krijgen. Arlande benadert PPM als een verandertraject via verschillende parallelle sporen. De kans op succes wordt hierdoor aanzienlijk vergroot. Lees hierover in het Arlande PPM maturitymodel ‘Regievoering over veranderen’, te downloaden via de Arlande site.

Graag verwelkomen wij u. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Datum
donderdag 30-03-2017
Tijd
17:30 - 21:00
Locatie
Arlande, Baarnsche Dijk 8, 3741 LR te Baarn
Info
Inclusief warme maaltijd (v.a. 18:00 u.)Inschrijven

Nieuws