Contact
Harry Pennings
Compleet CV
Professie Interim Manager / Projectmanager

COMPETENTIES

Pragmatisch| Proactief| Accuraat| Doelgericht

OPLEIDINGEN EN ERVARING

2016 - 2016
SAFe Agilist (SA)
2014 - 2015
Masterclass PPM voor Portfoliomanagers
2013 - 2013
Professional Scrum Master
2006 - 2006
Leergang IPMA C
2002 - 2002
Prince2 Practitoner
2002 - 2002
ITIL Service Manager
2001 - 2001
Prince2 Foundation
1997 - 1997
ITIL Essentials / Foundation
1992 - 1998
Beleids en Organisatie Wetenschappen / Universiteit van Tilburg

PERSOONLIJKE ACHTERGROND EN MOTIVATIE

Ik ben een ervaren en praktisch ingestelde Service- en Projectprofessional met ervaring binnen de overheid, de zakelijke dienstverlening, de gezondheidszorg en het onderwijs. Binnen deze sectoren heb ik opdrachten uitgevoerd in complexe en veranderende organisaties. In het begin van mijn loopbaan ben ik vooral actief geweest in het verbeteren van processen. Later ben ik in de rol van project- en multi-projectmanager gaan opereren, waarbij ik ook een voorbeeldfunctie vervul naar de interne projectleiders en managers. In de projectmanagers rollen heb ik ook ervaring opgedaan in het aansturen van software trajecten (o.a. Buitenlandse Zaken en Qforce). Naast ervaring in een projectmanagers rol heb ik ook als teamleider, hoofd operationeel beheer en lijnmanager development ervaring met het aansturen en professionaliseren van teams. Mijn kracht ligt in het me snel vertrouwd maken met de setting waarin gewerkt wordt, en met relatief weinig structuur mensen anders leer werken in de bestaande structuren en daaraan meebouw. Ik ben een goed luisteraar, weet snel mijn weg in een organisatie te vinden en opereer tactvol en handelend. Ik pak door waar mogelijk en neem verantwoording voor afspraken die gemaakt worden. Door mijn achtergrond kan ik zowel optreden als een gesprekspartner voor klanten, management als techniek op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

SAMENVATTING RELEVANTE OPDRACHTEN

ROL Manager Ontwikkeling
OPDRACHTGEVER Sator | IT Director Benelux & France
JAAR 2016 - 2017
RESULTAAT

Sator is een automotive organisatie met vestigingen door heel Nederland, België en Frankrijk. De organisatie is onderdeel van LKQ, een Amerikaans automotive bedrijf met dochterondernemingen in heel Europa. De organisatie realiseert momenteel een forse groei in aantal vestigingen (Nederland en Europa), personeel en omzet. Daarnaast professionaliseert de organisatie de werkwijze. Binnen Central Services is ICT verantwoordelijk voor het beheer van alle ICT binnen de Sator organisatie.

Als projectmanager verantwoordelijk voor het opstarten en uitvoeren van IT gerelateerde projecten.

De uitdaging bij het uitvoeren van projecten is met name de mate van professionaliteit / proces volwassenheid van de organisatie op het gebied van projectmanagement. Voor deze projecten heb ik uitgangsdocumenten opgesteld en deze verder beschikbaar gesteld voor het nieuw op te richten PMO en de overige bij projecten betrokken medewerkers.

Als resultaat is de volledige regio Zuid binnen de gestelde tijd en budget gerealiseerd. Het implementeren van Role Based access heeft zonder verstoringen plaats gevonden.

Als manager ontwikkeling ben ik direct verantwoordelijk voor de aansturing van het development team (5 ontwikkelaars en 2 analisten).

Uitdaging is het inzichtelijk maken van de werkelijk workload binnen het team en de daadwerkelijke vraag vanuit de organisatie. Het verder professionaliseren van werkwijze  binnen het team en waarmogelijk ook ICT breed. Hierbij dient ook de business begeleidt te worden in het professionaliseren van de werkwijze.

De taken in de opdracht liggen op het terrein van: lijnmanagement, HRM voor het development team (o.a.  beoordelingen, opleidingsplannen) en projectmanagement.

Om het uiteindelijke doel, het voorspelbaarder kunnen opleveren van wijzigingen is er een professionalisering van de gehele procesketen opgestart. Met als resultaat een voorspelbare realisatie van de verschillende wijzigingen.

ROL Multi-projectmanager
OPDRACHTGEVER Stichting Elisabeth | Social Controler
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

Het invoeren van een Rooster applicatie en een E-learning / LMS systeem die beide gebruikt gaan worden door alle medewerkers binnen de Elisabeth organisatie.

De uitdaging hierbij is dat de organisatie nog niet binnen alle afdelingen in dezelfde mate gewend is aan het projectmatig werken. Bij het uitvoeren van de opdrachten heeft dit de nodige aandacht gehad.

Rol beschrijving: Het opzetten en aansturen van het project binnen scope, tijd en budget en het verzorgen van de rapportages.

Eindresultaat: Rooster applicatie: Het nieuwe rooster systeem is geïmplementeerd (geselecteerd, ingericht en operationeel opgeleverd aan beheer (operationeel en functioneel)) en gekoppeld aan het HR-systeem voor de salarisverwerking. De kerngebruikers en gebruikers zijn getraind in het beheer en gebruik van de nieuwe applicatie en zijn in staat om te roosteren. Het project is binnen de gestelde randvoorwaarden opgeleverd (opzetten en uitvoeren conform de gehanteerde PPM-methodiek). Voor het roosteren zijn nieuwe procedures opgesteld conform de geldende organisatorische en cao-richtlijnen.

E-learning / LMS systeem: De nieuwe applicatie is geïmplementeerd ( Inrichting van de applicatie, proces en procedures zijn beschreven, functioneel beheer is ingericht en de trainers en de gebruikers hebben een training gevolgd voor het gebruik).

ROL Adviseur en Projectmanager
OPDRACHTGEVER Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst België | Manager IT
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

Het begeleiden van het ASZ bij het opzetten en uitvoeren van een aanbesteding en daarop volgende implementatie project voor IDM / IAM binnen alle locaties van het ASZ.

Waarbij de nadruk ligt op het begeleiden van de organisatie van de opdrachtgever (ASZ) bij het op een succesvolle wijze opzetten van het project. Dit is gerealiseerd door alle producten zoals deze door de implementatiepartij zijn opgeleverd op aspecten van toepasbaarheid, haalbaarheid en methodes te checken. Hierbij is niet alle projectmanagement advies betrokken maar ook inhoudelijke kennis van IDM en IAM.

ROL Portfolio Controller en coach PPMO
OPDRACHTGEVER Onderwijsgroep Tilburg (OGT) | Directeur SSC
JAAR 2015 - 2016
RESULTAAT

Bij OGT is Project Portfolio Management ingericht en men werkt conform deze methodiek. Door het inzetten van een nieuwe (interne) Portfolio Manager en de relatief korte overdracht is er een situatie ontstaan waarin het proces niet meer optimaal functioneert door ontbrekende kennis en kunde.

Het tijdens het coachen een juiste mix vinden van het inwerken in de opgezette methodiek en het aanpassen van het proces op basis van de nieuwe ideeën van de Portfolio Manager. Het proces en hiermee de informatievoorziening aan de Board en de Regie-/ Stuurgroepen dient op het juiste niveau te blijven functioneren.

Het was mijn taak en verantwoordelijkheid om de Portfolio Manager te coachen. Dat deed ik door het toepassen van de Arlande PPM-methodiek, het sparren met de Portfolio Manager over de PPM methodiek en het toepassen ervan in de praktijk en het opzetten van verbeterstappen voor de gebruikte rapportages (voortgang en financieel) voor de board en de verschillende regie-/stuurgroepen.

Tevens heb ik het project portfolio proces binnen de organisatie verder geprofessionaliseerd door te sparren over het toepassen van het proces en het aanpassen van de rapportages en templates aan de wensen en eisen van de organisatie en deze verder geüniformeerd. Tevens heb ik de verschillende portfolio rapportages afgestemd op de behoeften van de overleggroepen. Bij het aanpassen is rekening gehouden met zowel de informatiebehoefte vanuit de PPM-sturing als de behoefte om de besluitvorming te kunnen waarborgen.

Met de projectmanagers heb ik een professionaliseringstraject doorlopen door het geven van informatie over de gebruikte methodiek en de te hanteren processen. Waar nodig heb ik de projectmanagers ondersteuning geboden bij het gebruik en invullen van de benodigde templates.

Door mijn achtergrond (ervaringen met Boards en rapportages) en kennis van de methodiek is de Portofolio Manager ingewerkt, zijn er na reviews aanpassingen gedaan in de templates en rapportages terwijl de informatievoorziening steeds geborgd is gebleven.

ROL Trainer PMO
OPDRACHTGEVER Hanzehogeschool Groningen | Portfoliomanager
JAAR 2015 - 2015
RESULTAAT

Bij de Hanzehogeschool Groningen is men bezig met het maken van een professionaliseringslag omdat er vanuit de omgeving steeds hogere eisen worden gesteld aan rapportages, dienstverlening en kwaliteit van het Project supportteam.

De uitdagingen voor het Project supportteam zijn dat het team, dat nu vooral projecten ondersteunt, een stap dient te gaan maken naar een Project (Portfolio) Management Office dat ook op project portfolioniveau analyseert, rapporteert en ondersteunt.

Om het team hierbij te ondersteunen is er een meerdaagse training voor de medewerkers van het Project Support Bureau opgezet en gegeven. Kern van de gegeven trainingen waren:

 • Er is behoefte aan een start met basis informatie over het PMO (hoe werkt een PMO).
 • De vertaling / analyse / interpretatie van de informatie uit de organisatie verloopt nog niet zoals gewenst.
 • Hoe en waar haal ik informatie (o.a. resource management en welke bronnen gebruiken we binnen Hanzehogeschool Groningen).
 • Hoe voeg ik bronnen samen tot een rapport.
 • Hoe en welke templates zijn nu te gebruiken.

Het beoogde resultaat om het team verder te professionaliseren van een PSO naar een PPMO i.o. heb ik gerealiseerd door te ondersteunen bij:

 • Het vaststellen van het nu en de gewenste toekomst;
 • Het zichtbaar maken van de verschillen;
 • Het vaststellen van de benodigde kennis en kunde;
 • Het vaststellen van de huidge profielen en de gewenste profielen.
 • Het trainen van de medewerkers tijdens de trainingsdagen.
ROL Multi-projectmanager
OPDRACHTGEVER Onderwijsgroep Tilburg | Directeur SSC
JAAR 2015 - 2015
RESULTAAT

Als Multi-projectmanager was het mijn verantwoordelijkheid om meerdere projecten conform de gehanteerde PPM-methodiek binnen OGT op te zetten en uit te voeren, zoals: Toepassing ‘Passen’; hiervoor voerde ik de volgende taken uit:

 • De nieuwe toepassingen (lockers en toegangscontrole) zijn door mij geselecteerd, ingericht en operationeel opgeleverd aan beheer (operationeel en functioneel);
 • Het inrichten van de projectstructuur en uitvoeren van het project;
 • Afstemming met externe leveranciers over hun uitvoerende werkzaamheden;
 • Afstemming gedaan met diverse interne stakeholders;
 • Project onder tijdsdruk door mij op tijd en binnen budget afgerond.

Professionaliseren Organisatie Open Dag; hiervoor voerde ik de volgende taken uit:

Het opzetten en uitvoeren van een plan van aanpak voor het organiseren van evenementen in de breedste zin van het woord binnen OGT op een structurele en herhaalbare wijze.

ROL Projectmanager vervangen passensysteem
OPDRACHTGEVER Onderwijsgroep Tilburg | Directeur SSC
JAAR 2014 - 2014
RESULTAAT

Het project opgezet conform en uitgevoerd de gehanteerde PPM methodiek binnen OGT. Het nieuwe passen systeem is geselecteerd, ingericht en operationeel opgeleverd aan beheer (operationeel en functioneel). De bestaande passen (oude systeem) zijn vervangen door nieuwe (9.000). De toepassingen van de oude pas zijn omgezet (inclusief interfaces met het IDM systeem en voor het betaald printen) naar het nieuwe systeem. Het project binnen planning (voor de start van het nieuwe schooljaar) en budget uitgevoerd.

ROL Programma Manager ITILv3
OPDRACHTGEVER Philips | Program Director
JAAR 2013 - 2014
RESULTAAT

Philips IT is voor de verschillende onderdelen van Philips concern de leverancier voor IT. In Nederland is IT met name gevestigd op de hIgh Tech Campus in Eindhoven.

Opzetten en aansturen van meerdere projecten:

Implementatie van ITIL services voor alle manufacturing sites (250) van Philips wereldwijd. Onderdeel is het realiseren van efficiency verbetering en kostenbesparing. Dit als onderdeel van een Philips breed programma.

Binnen Philips Lighting (12 productie locaties) uitvoeren van een pilot voor IT verbetering en kostenbesparing.

Opzetten en uitvoeren van meerdere projecten conform opzet manufacturing sites (voor Offices, Warehouses, Research & Development, Field Service Support).

Opzetten en uitvoeren project voor het Business Engagement Model voor alle locaties van Philips (800+).

De pilot heb ik succesvol afgerond, fabrieksmanagers zijn betrokken, besparingen zijn inzichtelijk gemaakt met een spin off naar heel Philips inclusief de CIO.

De blue print voor de Services is door het team beschreven en geïmplementeerd.

Best practices opgeleverd die gebruikt worden door andere projecten binnen Philips.

ROL Projectmanager IAM en SSO
OPDRACHTGEVER Qforce | Directeur
JAAR 2012 - 2013
RESULTAAT

Het aansturen van en inhoudelijk bijdragen aan meerdere IAM en SSO projecten bij klanten van Qforce met de focus op: identiteitensynchronisatie, sterke authenticatie, single sign-on, autorisatie, provisioning, workflows en koppelingen met het AD. Projecten uitgevoerd bij onder andere de Gemeente Leeuwarden een implementatie van IAM (Rol gebaseerde toegangsrechten en werkstromen) en SSO, bij het Vlietland ziekenhuis Schiedam de implementatie SSO, het Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam een SSO implementatie en Windows 7 ondersteuning, het ZPF in Leeuwarden een SSO, IAM en ID sync implementatie, het Elkerliek ziekenhuis Helmond een SSO en ID sync implementatie en het ASZ Aalst voor de Begeleiding bij Europese aanbesteding IAM en SSO.

Het onderhouden contacten met verschillende medewerkers, disciplines en niveaus binnen de verschillende klantorganisatie. Het aansturen van de externe leveranciers voor de realisatie van de bouw van IAM / IDM software met medewerkers in België, Frankrijk en Duitsland.

ROL Changemanager / Projectmanager
OPDRACHTGEVER Ministerie van Buitenlandse Zaken | Manager Applicatie Beheer
JAAR 2010 - 2012
RESULTAAT

Voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken ben ik verantwoordelijk geweest voor het change proces (afstemming, bewaking, in productie name, rapportage, proces verbetering), de inrichting van de governance met interne en externe leveranciers (minbuza.nl en outsourcing applicaties) en het uitvoeren van diverse projecten voor de directies Communicatie en Juridische Zaken (intern en interdepartementaal). Dit waren o.a. de nieuwbouw van het Verdragensysteem DJZ door Atos en de migratie van MinBuZA.nl naar een andere externe leverancier.

De door mij en mijn team behaalde resultaten waren:

 • Het laten realiseren van geaccordeerde wijzigingen door interne en externe leveranciers.
 • Het laten inventarisatie van de risico’s met betrekking tot wijzigingen, de afstemming hiervan met de gebruikersgroepen en het begeleiden van functioneel beheer in het concretiseren van de vraagstelling.
 • Verantwoordelijk voor de coördinatie van de verschillende wijzigingsprojecten onder andere door het zorgdragen van de toekenning van de juiste prioriteit en het begeleiden van de besluitvorming over de projecten.
 • Het uitvoeren en sturen van het release management proces binnen het domein van Bedrijfsvoering (kanaliseren van wijzigingsverzoeken, het coördineren van verschillende deelproducten, afstemmen van de planning van de verschillende releasemomenten )
 • Verder het monitoren van de samenhang tussen diverse changes, releases en projecten die het Bedrijfsvoerings domein (kunnen) raken en de afstemming met de andere domeinen. Als changemanager verantwoordelijk voor het in beheer name traject van opleveringen door projecten binnen zijn werkdomein.
 • Het inrichten en uitvoeren van de regie tussen enerzijds de vraagkant vanuit het Ministerie (waaronder key-gebruikers en functioneel beheer) en anderzijds de delivery teams en externe leveranciers van de Bedrijfsvoerings applicaties.
 • Het aansturen van het software herbouwproject voor het Verdragen registratie systeem van de Directie Juridische Zaken door Atos.

Naast de Change management werkzaamheden ben ik ook verantwoordelijk geweest voor de aansturing (binnen tijd en budget) van diverse projecten voor de Directie Communicatie en de Directie Juridische Zaken (interne projecten, met externe leveranciers (omvang tot 1 miljoen.) en interdepartementaal). Voor deze projecten is gebruik gemaakt van de Prince2 methodiek.

ROL Procesmanager Change en Configuratie
OPDRACHTGEVER Mediq | Service Manager
JAAR 2009 - 2010
RESULTAAT

Het implementeren van een nieuwe servicemanagement tool (Topdesk), het opstellen en opleveren van procesbeschrijvingen conform de aangepaste processen en de processen ingebed in de organisatie. De werkvoorraad teruggebracht van 140 naar 79 wijzigingen door inzicht in werklast en een strakke sturing op planning. CMDB opgezet, gevuld en beheer ingericht. Rapportage opgezet en bestaande aangepast aan eisen en wensen. Verhuizing succesvol uitgevoerd. 
Dienstverlening conform afspraken, PDC en SLA’s ingericht (met interne en externe leveranciers).
Processen verlopen reeds volgens opzet voor de nieuwe regie organisatie.

ROL Change en Incidentmanager
OPDRACHTGEVER KLPD | Manager Servicemanagement
JAAR 2006 - 2008
RESULTAAT
Het Korps Landelijke Politie Diensten was een landelijk werkend politiekorps en verrichtte specialistische (politie)taken, zowel zelfstandig als ter ondersteuning van de andere onderdelen van de Nederlandse politie. De KLPD maakt nu deel uit van de landelijke eenheid Nationale Politie. Als Changemanager verantwoordelijk het implementeren van een nieuwe servicemanagement tool en actualiseren van de procesbeschrijving voor changemanagement. Het afstemmen van het changeproces met configuratie- incident- en problemmanagement. Het uitvoeren van het ITIL-proces Changemanagement en het doorvoeren van verbeteringen. Op proces gebied verantwoordelijk voor de afstemming met de landelijke ITIL-processen binnen de politie. De uitdaging bij changemanagement was het terugbrengen van de workload binnen het changeproces door onder andere een verbeterde sturing op de input vanuit 17 verschillende KLPD-diensten. Als Incidentmanager verantwoordelijk het uitvoeren van het Incidentmanagementproces en het opzetten van de procesrapportages conform interne en externe afspraken. Voor Change- en Incidentmanagement nieuwe procesbeschrijvingen opgesteld en geïmplementeerd conform CMMi level 2. Deze processen en de implementatie zijn getoetst door het Cibit. De integratie change en incidentproces opgezet, afgerond en overgedragen aan incidentmanager K4 (VtsPN / KLPD). De uitdaging bij het incidentmanagement was het opzetten en implementeren nieuwe procesbeschrijvingen Incidentmanagement en Changemanagement voor VG Midden K3 en de KLPD conform eisen iCMM level 2. De medewerkers dienden door het volledig aanpassen van de processen opnieuw te leren omgaan met de geüniformeerde processen en werkwijzen. Het uiteindelijke doel van de opdracht: het uitvoeren van het Change- en Incidentmanagement tbv KLPD. Het afstemming met de interne en landelijke ITIL-processen. Het implementeren van nieuwe procesbeschrijvingen conform eisen CMMi level 2. Is succesvol behaald door de certificering CMMi level2.
ROL Projectmanager
OPDRACHTGEVER ING Investment Management | CIO of Investment Management IT Europe
JAAR 2005 - 2006
RESULTAAT

ING Investment Management behoort tot de grootste vermogensbeheerders met vestigingen in 34 landen. IIM is onder andere verantwoordelijk voor het beheer van alle ING fondsen.

Als projectmanager verantwoordelijk voor uitvoeren van de migratie van twee kernapplicaties en het afstemmen van de beheerafspraken met ING BIS (Belgie) en Logica/CMG.

De uitdaging bij het uitvoeren van dit project is het weer vlottrekken en afronden van de vastgelopen migratie  in een politiek gevoelige omgeving. Betrokken partijen ING IM, OPS&IT/BIS (Brussel) en LogicaCMG.

Het project is opnieuw opgezet waardoor het inrichten en migreren van de RS6000 systemen (Multifonds (core applicatie IM) en Smartstream (financiële applicatie)) naar Brussel plaats heeft kunnen vinden. Ook het inrichten en overdragen van het beheer (betrokken interne en externe partijen OPS&IT/BIS, LogicaCMG en INGIM) heeft gedurende het project plaatsgevonden. Voor het uitvoeren van het project verantwoordelijk voor het aansturen van het projectteam in Den Haag, Rotterdam en Brussel. Voor het MT (opdrachtgever CIO) de rapportages verzorgt.

Het resultaat van het project is dat de systemen en applicaties zijn gemigreerd naar Brussel en het beheer met de betrokken partijen is ingericht. Het project is uitgevoerd op basis van de ING projectmethodiek (Prince2 gebaseerd).

ROL Teamleider / projectmanager
OPDRACHTGEVER Rabobank Nederland ITM-DAM | Manager ITM-DAM
JAAR 2000 - 2003
RESULTAAT
Rabobank Nederland ITM is verantwoordelijk voor het IT management voor Rabobank International. Deze maakt deel uit van de Rabobankgroep. Als teamleider application management verantwoordelijk voor het aansturen en plannen van alle activiteiten van het team Application Consultants (6 FTE). Binnen de afdeling verantwoordelijk voor het incident en change management. Als Application Consultant verantwoordelijk voor het beheer van verschillende bancaire applicaties en de afstemming met de gebruikers. Als teamleider verantwoordelijk voor de change coördinatie binnen de afdeling, het op opstellen en beheren van de SLA's, het onderhouden van contacten met klanten en leveranciers (intern en extern), het bijhouden van documentatie, aanspreekpunt voor firewall beheer. Vanuit de change rol betrokken bij het structureel uitvoeren van incident en problem scans (procedures, wie gaat het doen, planning, inbedding in de organisatie). Als projectmanager verantwoordelijk voor de uitvoering van interne projecten binnen de afdeling. Dit betrof het migreren van alle AIX systemen (12) van versie 4.3.3 naar 5.1.0.2 inclusief Wepsphere en Autosys en het herinrichten van het Service Level Management proces binnen IT Management. Uitdaging is het inzichtelijk maken van de daadwerkelijke workload binnen het team. Het verder professionaliseren van de werkwijze binnen het team en dit op de juiste wijze documenteren. De taken in de opdracht liggen op het terrein van: management, HRM voor het team (o.a. beoordelingen, opleidingsplannen) en projectmanagement.
ROL Hoofd Operationeel Beheer
OPDRACHTGEVER ING Financial Facilities Management | Manager Finance & Beheer
JAAR 1999 - 2000
RESULTAAT
ING Financial Facilities Management is een financiële dienstverlener die aan verschillende klanten elektronische factuur afhandeling aanbied (e-commerce) op basis van elektronische berichten. Als Hoofd Operationeel beheer ben ik verantwoordelijk voor het leidinggeven aan en coördineren van de werkzaamheden van de afdeling Operationeel Beheer binnen de afgesproken kaders. De taken liggen op het terrein van het opstellen van een afdelingsplanning, opstellen van het jaarbudget, aanspreekpunt voor en deelnemen aan projecten binnen de afdeling en organisatie breed (oa werkplekmigratie). Binnen de organisatie gefungeerd als het aanspreekpunt inzake kantoorautomatisering (uitbesteed aan ING ITC). Het onderhouden van de contacten met de leveranciers (intern ING en extern) en verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van SLA’s betreffende de in beheer zijnde systemen en applicaties. Voortvloeiend uit het jaarbudget het herstructureren van de afdeling (taken en fte’s) vanwege een sterk gewijzigde vraag. Het uniformeren van en (laten) opstellen van alle beheer documentatie en het invoeren van een informatieplan binnen de organisatie. Verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitwijk en het opstellen en actueel houden van het technisch uitwijk plan. Het adviseren van de organisatie bij de aanschaf van nieuwe systemen. Verantwoordelijk voor het inrichten van de componenten voor de firewall en het opstellen van de procedures. De uitdaging bij FFM is de snelgroeiende dienstverlening en de hiermee veranderende vraag aan ICT-diensten. Hiervoor heb ik een nieuwe opzet (inclusief het herbeleggen van taken en verantwoordelijkheden) van het team en de Service Desk beschreven en later succesvol uitgevoerd.