Contact

Informatie Management

Actuele thema's

  • Bezoek een hogere of middelbare onderwijsinstelling en de kans is groot dat er een vernieuwende onderwijsontwikkeling gaande is waarbij digitalisering steeds belangrijker wordt, zoals o.a.

Uw organisatie strategie mag nog zo goed doordacht en mooi omschreven zijn, het is geen garantie voor succes. De juiste informatietechnologie (IT) - en informatievoorziening spelen hierbij een grote rol. Zij worden ook wel de praktische vertaling van uw strategie genoemd. Hoe realiseert u een passende informatietechnologie- en informatievoorziening? De ervaring leert dat de IT- en informatievoorziening bij uitstek geschikt is om als speerpunt te gebruiken bij de realisatie van de strategie binnen uw organisatie. Door het IT- en informatiebeleid als katalysator te nemen, heeft u een handvat om uw strategie te realiseren. Arlande helpt bij de omzetting van strategische doelstellingen naar een informatietechnologie beleidsplan.

Informatie Management

De aanpak van Arlande

Arlande heeft hiervoor een pragmatische aanpak ontwikkeld die gebaseerd is op best-practices waarbij vergelijkbare trends, ontwikkelingen en toekomstige ontwikkelingen in de branche in modellen zijn uitgewerkt. Arlande faciliteert in workshops MT-leden en specialisten dat zorgt voor een goede samenwerking. De discussie gaat dan vooral over punten die in de strategie belangrijk zijn en hoe een passende informatietechnologie- en informatievoorziening daaraan kan bijdragen. Met deze aanpak combineert Arlande management power met de kennis van experts met als gevolg begrip van elkaars beweegredenen en hierdoor een vergroting van draagvlak met betrekking tot resultaten van de workshops. Doordat verschillende disciplines samen aan het resultaat werken, voelt iedereen zich tenslotte eigenaar van het resultaat. 

Informatie Management

Informatiemanagement in de praktijk

Een combi benadering van strategische Business keuzes en een breed zicht op de IT zorgt voor een succesvolle implementatie van uw informatietechnologie- en informatievoorziening. Keuzes in de informatietechnologie- en informatievoorziening worden vaak genomen op een deelgebied zoals een infrastructuurprobleem of één specifieke applicatie. Arlande behandelt echter alle aspecten van de IT- en informatievoorziening. Dat betekent in de praktijk dat keuzes worden gemaakt op basis van een totaalbeeld van de informatietechnologie- en informatievoorziening. Waar de werkvorm van de workshops zorgt voor draagvlak en onderling begrip, zorgt de inhoudelijke brede benadering voor beter gefundeerde keuzes. De verbeteringen hebben daardoor een hoge toegevoegde waarde voor de realisatie van de strategie.

Informatie Management
IT- en informatiebeleid

Informatietechnologie (IT)- en informatiebeleid brengt de IT- en informatievoorziening volledig in lijn met de strategie waardoor deze als katalysator helpt uw doelstellingen in...

IT- informatiebeleidsplan

Nadat in het IT- en informatiebeleid de doelstellingen met betrekking tot de informatietechnologie voorziening geformuleerd zijn, dient een informatie beleidsplan...

Organisatie inrichting

Voor de inrichting en implementatie van de IT- en informatievoorziening organisatie maakt Arlande gebruik van het ‘Model van Maes voor...

Projectenkalender

Het informatiebeleid is de basis van informatiemanagement en portfolio management. Het projectportfolio is de vertaling van uitgangspunten van het informatiebeleid...