Contact

Leergang Projectmanagement

Leergang Projectmanagement

Arlande heeft in de afgelopen jaren een projectmanagement training voor projectmanagers ontwikkeld die bijdraagt aan het professionaliseren van het projectplan. Deze training is op de meest recente praktijk gericht en mede gestoeld op de ‘best practices’ van Arlande op het gebied van projectmanagement De training is continu in ontwikkeling en daarom up-to-date. Alle inhoudelijke aspecten van de fasering van een projectplan worden behandeld:

 • doel, resultaat en producten;
 • aanpak, fasering en planning;
 • product gebaseerd plannen;
 • projectorganisatie;
 • risicomanagement;
 • stakeholdermanagement;
 • monitoring en voortgang.

De training wordt op maat gemaakt en bestaat uit meerdee dagdelen. De inhoud is afhankelijk van het niveau van waarop projectmanagement binnen de organisatie toegepast wordt of zou toegepast moeten worden en het niveau van de reeds aanwezige projectmanagers. Er wordt onderscheid gemaakt in Kernsessies en Verdiepingssessies voor de fasering van het projectplan.

Kernsessies projectmanagement
De kernsessies van projectmanagement zijn opgebouwd conform fasering van een projectplan: Opstarten, Initiëren, Uitvoeren en Afsluiten. Hierin worden alle aspecten van de fasering van projectmanagement behandeld. Uit ervaring is gebleken dat het bespreken van de fasering van een projectplan ook bij ervaren projectmanagers ertoe bijdraagt dat zij weer een stap zetten. Daarnaast worden junior projectmanagers versneld op een hoger niveau gebracht.

Verdiepingssessies projectmanagement
Naast de kernsessies is op een aantal onderwerpen een verdiepingssessie van projectmanagement mogelijk:

 • een goede projectstart met nadruk op doelgerichtheid en resultaatgerichtheid;
 • product gebaseerd plannen en het bewaken van het kritieke pad;
 • risico-analyse en risicomanagement;
 • stakeholderanalyse en omgevingsmanagement;
 • gebruik van ‘business cases’ en het groeimodel naar ‘benefitmanagement’;
 • de relatie opdrachtgever – projectmanagers tijdens de gehele projectcyclus.

Arlande helpt
De training is een maatwerktraject: door middel van een intake wordt vastgesteld wat de daadwerkelijke behoefte is. Tevens wordt het niveau van projectmanagement en het projectplan, zowel qua proces als mensen, in deze intake besproken om de training daarop af te stemmen. Indien nodig zijn er tijdens de intake ook verkennende gesprekken met een aantal projectmanagers.Uw projectmanagers zijn na deze training zich meer bewust van de structuur en cultuur aspecten van projecten en weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Arlande helpt!

Oplossingen met opdrachten

Nova College: Trainingsprogramma Projectmanagement

In opdracht van het College van Bestuur is Arlande gevraagd om hierin een rol te spelen. Ter ondersteuning van het veranderprogramma moest het Project Portfolio Management ontworpen en geïmplementeerd worden. Hiermee kan regie gevoerd worden op de realisatie van het veranderprogramma.

 
Stichting Elisabeth: Trainingsprogramma Projectleiders

Voor de periode van 2013-2016 heeft Stichting Elisabeth een strategie geformuleerd, waarvoor verschillende veranderingen noodzakelijk waren. Arlande is in opdracht van de Raad van Bestuur gevraagd om de Stichting hierbij te ondersteunen. Op basis hiervan is een informatie- en ICT beleidsplan opgesteld met 30 projecten. Om ervoor te zorgen dat de projecten ook echt succesvol gerealiseerd worden is er door Arlande een trainingsprogramma verzorgd voor projectleiders.

 
Etam: Maatwerk Leergang Projectmanagement

Voor Etam heeft Arlande een maatwerk leergang voor projectmanagement ontwikkeld; gericht op de Etam praktijk en gestoeld op de Arlande ‘best practises’. De leergang bestond uit 4 sessies waarin een – voor Etam – juiste mix is gemaakt tussen de structuur- en de gedragsaspecten van projectmanagement.

 
Professionaliseren ROC Nijmegen

ROC Nijmegen is een Regionaal Opleidingen Centrum met meer dan 9.500 studenten en ongeveer 950 medewerkers. Arlande is gevraagd om mee te helpen met het behalen van de doelstelling: in de top drie van beste middelgrote ROC’s van Nederland behoren.