Contact

Structureren van projectprocessen

Structureren van projectprocessen

Ieder project bij projectmatig werken is verschillend qua gewenst resultaat, aanpak, planning en bemensing. Heeft dit tot gevolg dat u geen structuur meer kunt aanbrengen in uw projectplan? Dient u voor alle projecten het wiel opnieuw uit te vinden? Betekent dit dat iedere projectleider, zowel intern als extern, een eigen methode gebruikt bij projectmatig werken? Hebben we straks tien verschillende sjablonen voor een plan van aanpak? Ondanks duidelijke verschillen tussen projecten, is het wel degelijk mogelijk structuur aan te brengen in uw plan van aanpak. Het structureren van een projectplan leidt zelfs tot snellere en betere resultaten. Arlande heeft ruimschoots ervaring met het opstellen van een helder plan van aanpak met de nodige structuur!

U kunt structuur aanbrengen in uw projectplan, zonder door te schieten in onnodige bureaucratie en vertraging. Onderdelen van het structureren van een projectplan bij projectmatig werken zijn:

  • een heldere projectfasering met de juiste beslismomenten;
  • duidelijke documenten die de besluitvorming per fase ondersteunen;
  • afgebakende taken en verantwoordelijkheden;
  • gestandaardiseerde templates voor o.a. business case en projectplan;
  • structuur in procesoptimalisatie.

Arlande helpt
Het opstellen van een duidelijk plan van aanpak kan dus gestructureerd worden. Arlande hanteert hierbij ‘best practices’, zowel uit eigen projecten maar ook uit de gangbare methodieken in de markt, zoals PRINCE2. Van belang is dat dit op maat wordt gemaakt, toegesneden op uw organisatie in relatie tot omvang, cultuur en ervaring met projectmatig werken. Structuur aanbrengen in uw plan van aanpak is de basis om aan de slag te gaan met het professionaliseren van uw projectmanagement. Daarnaast is het een goede start om meer grip te krijgen op uw projectenportfolio bij projectmatig werken. Arlande helpt!