Contact Competenties
Profile picture for user karim-ras
Karim Ras
Aanjagend
Analytisch
Bestuurlijk en politiek sensitief
Samenwerkingsgericht
Visie
Mijn kracht ligt in het transformeren van het openbaar bestuur naar een uitvoeringsproces waarbij de vraag en behoefte van de inwoner, ondernemer of bezoeker centraal staat.

Ik ben adviseur strategie & uitvoering. Mijn kerndienstverlening is beleidsbepalers met raad en daad ondersteunen bij bestuurlijk-maatschappelijke ontwikkelingen, beleidsinhoudelijke kwesties en organisatieveranderingen. Door hen inhoudelijk en procedureel te ontzorgen en te adviseren bij de voorbereiding, uitvoering en monitoring van besluiten en daaraan gekoppelde acties. Door inhoud, procesuitvoering en inzichten te combineren met gedrag van mensen maak ik slim, wendbaar werken en bijsturen mogelijk. Zo ondersteun ik publieke organisaties om hun taakuitvoering continu aan te kunnen passen aan veranderende maatschappelijke ontwikkelingen.

Als frisse dwarskijker bied ik een open en scherpe blik. Ik krijg mensen mee indien ik door alle lagen van een organisatie vrij kan bewegen. Ik bouw zo ook snel in- en extern een netwerk op en leg verbinding met ketenpartners. Dat maakt mij tot een effectieve gesprekspartner voor beleidsbepalers- en uitvoerders. Ik kom goed tot mijn recht in een organisatie waar hectiek, zorgvuldigheid en urgentie in balans moeten worden gebracht.

Ik ben op mijn best bij de combinatie van reflecteren en doen. Inleven, luisteren en belangen kunnen wegen kenmerken mijn werkwijze. Daarover naar alle betrokkenen open en helder communiceren benadrukt mijn effectiviteit. Dat zorgt voor draagvlak en levert ook input op voor mijn advisering over besluitvormings- en samenwerkingsprocessen met betrekking tot complexe publieke taken.

Interesse? Neem contact met mij op en dan geven we samen uitvoering aan 'inter' en 'esse' bij het realiseren van uw ambities.

"Succesvol aansluiting houden door publieke organisaties bij continu veranderende maatschappelijke ontwikkelingen valt of staat met menselijk gedrag. De oplossing voor strategische vraagstukken om ambities te realiseren wordt vaak in organisatorische veranderingen, systemen en processen gezocht. Dat is begrijpelijk. Terwijl de kanteling die nodig is kan zitten in het antwoord op de vraag: welk gedrag is nodig om uitvoeringskansen te vergroten en de risico’s daarvan te beperken? Ik geloof er in dat bij dit soort maatschappelijke opgaven processen, organisatie-inrichting en gedrag met elkaar moeten worden verbonden. Die combinatie is misschien een wat ongebruikelijke aanpak, maar wel een die ik graag samen met bestuurders, managers en hun medewerkers start en uitvoer. Zodat publieke organisaties ook morgen nog van waarde te kunnen zijn voor ons allemaal."

bestuurs- en managementadviseur
Adviseur en Procesbegeleider
Programmamanager en Strategisch Adviseur
06-11317910

Referenties

Er zijn (nog) geen referenties beschikbaar voor deze Arlandiaan.

Geschreven blogposts

In juni 2019 begon Karim Ras aan zijn opdracht bij de afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving Bouw en Gebruik (VTH) van de zeven st
Leestijd:
5 minuten
1 oktober 2020
Om maar met de deur in huis te vallen: in het jaar 2030 is de kwaliteit van de dienstverlening van gemeenten aan bewoners en ondernemers sp
Leestijd:
5 minuten
5 mei 2020
In een eerder bericht dit jaar namen wij u al mee in de verandering die vanaf 2021 een feit moet zijn binnen uw organisatie als het gaat om
Leestijd:
5 minuten
24 september 2019