Online samenwerken, het nieuwe werken

Online samenwerken, het nieuwe werken

Onno-Hans Noteboom Leestijd 5 minuten 20 maart 2020

Door het corona virus, staat op dit moment de wereld op z’n kop. Iedereen heeft digitale transformatie als prioriteit 1 staan. Zo ook schakelt het onderwijs over op digitaal werken, leren op afstand en werken op afstand. Dit vraagt voor onderwijsinstellingen de nodige inspanningen om ‘het systeem’ aan de gang, in de lucht te krijgen en vervolgens te houden. 

Lessons learned

Arlande ziet dat veel van haar relaties in control zijn en de ‘basis op orde’ krijgt. Iedereen doet daar op dit moment de nodige ervaring mee op, en wij leren met elkaar met de dag. Belangrijk om deze ‘lessons learned’ vast te leggen. Arlande ziet op dit moment het volgende:

 • Onderwijsinstellingen hebben het ‘primaire’ proces redelijk tot goed op orde. Docenten en Leerlingen gaan mee in deze aanpak. Er zijn veel ‘trusted’ parties en applicaties die succesvol worden ingezet;
 • Onderwijsinstellingen brengen verder de infrastructuur op orde daar waar het gaat om Cloud, Hybride of Traditionele oplossingen en zorgen voor voldoende beschikbare capaciteit;
 • Tegelijktijdig zien wij ook de aandacht voor: Een goede Governance (en regievoering) bij instellingen voor deze transformatie en het alvast verder vooruit kijken naar het komende studiejaar.

Korte termijn / lange termijn

Naast de kort termijn inspanningen, biedt dit ook op langere termijn mogelijkheden en voordelen om ‘anders te gaan werken’ en/of ‘anders te werken in de toekomst’. Dit vraagt nieuwe overleg- en werkvormen om de prestaties (de productiviteit) en de maatschappelijke waarde van het onderwijs en de overheid in te vullen en in de toekomst te verhogen. Ook biedt dit mogelijkheden om opnieuw kritisch te kijken naar het primaire (vitale) proces en hoe dit slim, slank en efficiënt vorm te geven met behulp van digitale transformatie, wat betekent dit echter voor de rollen, taken en skills van medewerkers. Dit biedt mogelijkheden om vernieuwend, innovatief en creatief te organiseren.

Microsoft Educatie en haar aangesloten partners (waaronder Arlande) werken hierbij aan de hand van het Educatie Transformatie Framework (ETF) om succesvolle transformatie van het onderwijs mogelijk te maken. Dit Framework bestaat uit een aantal perspectieven die houvast bieden:

Leiderschap en Beleid

 • Visie op verandering o.a. Governance
 • Strategische planning en Kwaliteitscontrole
 • Inclusief en Toegankelijk
 • Partner Eco Systeem (Co-creatie)

Modern onderwijs en leren

 • Docent- en Leiderschapsontwikkeling
 • Curriculum en beoordeling
 • Gepersonaliseerd leren, welzijn en welbevinden
 • Leren van praktijkervaringen 

Intelligente omgevingen

 • Toegankelijke leerruimtes
 • Faciliteiten beheer
 • Duurzaam- en verantwoordelijk design
 • Slimme, geïntegreerde beveiliging

Technologieblauwdruk

 • Bedrijfsvoering en IT-beheer
 • Apparaten voor leren
 • Samenwerkend leerplatform
 • Data gedreven Inzichten
 • Informatiebeheer, Cybersecurity en Persoonsbescherming

Arlande heeft op basis van een praktische en hands-on aanpak diverse bijdragen aan succesvolle digitale transformaties mogen leveren van onderwijs- en overheidsinstellingen. Direct met elkaar aan de slag om op basis van co-creatie, flexibiliteit en wendbaarheid successen op zowel korte als lange termijn te realiseren.

Arlande is Adoptie Changemanagement Partner van Microsoft

Heb je hulp nodig of ben je op zoek naar aanvullende expertise? Arlande is Adoptie Changemanagement Partner van Microsoft in het onderwijs en de overheid en helpt instellingen met haar dienstverlening deze benodigde digitale transformatie succesvol te maken.

Onno-Hans Noteboom

Onno-Hans Noteboom

Als branchegroep voorzitter onderwijs ben ik betrokken bij onderwijsvernieuwing en onderwijsinnovatie in de gehele onderwijsketen en draag ik bij aan duurzaam en betekenisvol (beroeps)onderwijs.

06 – 499 388 05 onoteboom@arlande.nl Bekijk profiel