IT/IV-organisatie

Voor de inrichting en implementatie van de IT- en informatievoorziening (IV) maakt Arlande gebruik van het ‘Model van Maes voor de informatievoorziening-organisatie.’ Het model van Maes is gebaseerd op het gebruik van best practices. Het garandeert een pragmatische en werkbare inrichting, dat zich in de praktijk heeft bewezen. Bij de procesinrichting wordt gebruik gemaakt van algemeen geaccepteerde standaarden, zowel qua functies als de werkwijze. Bij de inrichting worden de rollen en taken bepaalt en daaraan koppelen we de competenties. Op basis van deze componenten kan de optimale organisatiestructuur worden bepaald en ingericht.

Deze aanpak is toepasbaar voor organisaties van circa vijf tot honderd medewerkers op het gebied van IT en IV. Het biedt uitstekend de gelegenheid om eventuele vraag-aanbod perikelen op te lossen en regie te krijgen op zowel IT als IV.

Informatievoorziening-organisatie

Om te komen tot een zogenoemde ‘informatievoorziening-organisatie’ vinden workshops plaats om de volgende onderwerpen uit te diepen:

  • Hoe kunnen we de verschillende niveaus van besturing (operationeel, tactisch en strategisch) onderscheiden?
  • Wat zijn de belangrijkste processen en welke rollen zijn nodig in die processen?
  • Welke rollen worden onderkend in de business, IV, IT en hoe is de communicatie tussen de rollen?
  • Welke rollen kunnen worden gecombineerd in functies en welke niet?

Op basis van deze workshops kan de optimale inrichting van de IV-organisatie worden bepaald. Daarin is helder wie de vraagzijde vertegenwoordigt en wie IT en IV aan kan spreken als vertegenwoordiger van processen, applicaties en data.

Tevens is vastgelegd hoe de regie over de projecten met een IT of IV-component wordt gevoerd. Wie heeft welke verantwoordelijkheid en bevoegdheid in het starten en uitvoeren van projecten?

IT-organisatie

Voor het bepalen van de optimale inrichting van de IT-organisatie worden ook workshops ingezet. Daarin worden de volgende elementen in kaart gebracht:

  • Mate van hanteren processen op basis van veel gebruikte methodieken;
  • Dienstverlening geboden door IT;
  • Aantal medewerkers en rollen ingevuld door medewerkers;
  • Lopende activiteiten en projecten;
  • Financiële begroting en rapportage;
  • Verborgen kosten buiten IT en IV.

Op basis van deze workshops kan de optimale inrichting van de IT-organisatie worden bepaald.

Eindresultaat

Uiteindelijk komt er een voorstel voor een optimale positionering van de IT en de IV-organisatie, inclusief een organisatieschema, een processchema, de rollen, functies en benodigde competenties. Dit biedt directies voldoende houvast om vervolgens besluiten hierover te nemen en een traject te starten voor het herinrichten en professionaliseren van de IT/IV-organisatie. Indien gewenst kan Arlande ook ondersteunen bij de implementatie van het traject.

Referenties

MUMC
Harald Schuren
Senior Adviseur CIO-Office
MUMC
"Harald heeft mij uitstekend geholpen om de veranderingen zowel binnen de MIT organisatie als daarbuiten op gang te brengen. Hij kon goed om gaan met zowel mijn strategisch gesprekspartners als de uitvoerende laag van de organisatie. Door een helder beeld te schetsen van waar we naar wilden en welke acties nodig warren konden we de buy-in krijgen die we nodig hadden."
Paul Hillman
CIO / Directeur MIT
logo de connectie
Harald Schuren
Nul-meting ICT organisatie
De Connectie
"Ik heb de samenwerking als zeer plezierig ervaren en de deskundigheid en professionaliteit van de Arlande consultants heeft ons zeker verder geholpen in het inzicht van wat ons de komende tijd te doen staat. Ondanks dat het een en ander onder tijdsdruk plaats moest vinden, heeft Arlande een prima resultaat en rapport opgeleverd."
Cor de Jong
Programmamanager ICT
logo Grafisch Lyceum Rotterdam
Rob Knechten
ICT- en Informatiebeleidsplan met Roadmap
Grafisch Lyceum Rotterdam
"In korte tijd hebben we een projectkalender voor de komende jaren en in korte tijd hebben we duidelijk waar onze sterke en zwakke punten liggen."
Paul Rehm - Directeur ICT
Grafisch Lyceum Rotterdam
logo ROC Nijmegen
Extern
Interim Manager Informatisering
ROC Nijmegen
logo Nova College
Extern
Als Manager IVT verantwoordelijk voor de complete ICT van Nova College
Nova College

Specialisten

Anjo Grakist
06-46177655
agrakist@arlande.nl
Rob Knechten
06-52054999
rknechten@arlande.nl
John Onion
06-22986919
jonion@arlande.nl
Huub Overbeek
06-13934242
hoverbeek@arlande.nl
Harald Schuren
06-37321375
hschuren@arlande.nl

Artikelen en blogs

Er zijn nog geen blogposts geschreven over deze dienst/sector.