Informatiebeleid

Informatietechnologie (IT)- en informatiebeleid brengen de IT- en informatievoorziening (IV) volledig in lijn met de strategie, waardoor deze als katalysator helpt uw doelstellingen in de praktijk te realiseren. IT- en informatiebeleid begint bij het formuleren van doelstellingen met betrekking tot de IT en IV. Deze doelstellingen leiden tot beleidsuitgangspunten en de consequenties hiervan.

Creëer draagvlak

Op basis van de uitgangspunten van het IT- en informatiebeleid wordt de gewenste situatie van de informatievoorziening in kaart gebracht en wordt deze op een pragmatische wijze afgezet tegen de huidige situatie. Hierbij wordt de waardering van processen, applicaties, data- en managementinformatie geïnventariseerd, gevisualiseerd en besproken. Deze aanpak leidt tot een gezamenlijke waardering van alle aspecten van de IT en IV, waardoor draagvlak voor de nodige veranderingen ontstaat.

IT- en informatiebeleid keuzes

De IT- en informatiebeleid keuzes worden met argumenten gedocumenteerd, waarbij steeds wordt vastgelegd op welk onderwerp een keuze wordt gemaakt, uit welke alternatieven gekozen kan worden, waarom juist voor dat alternatief is gekozen en wat de consequenties voor IT en IV zijn. De IT- en informatiebeleid keuzes helpen bij het stellen van prioriteiten, het bepalen van de volgorde van verbeteringen en het managen van de risico’s bij het doorvoeren van veranderingen.

Arlande helpt

De praktijk heeft de Arlande professionals geleerd dat keuzes nooit absoluut zijn. Als de omstandigheden wijzigen, als er nieuwe ontwikkelingen of ideeën zijn, helpt de vastlegging van de motivatie en de consequenties op de IT en IV om een goede heroverweging te maken. Zolang er overigens niets wezenlijks wijzigt hoeven discussies niet opnieuw gevoerd te worden. Alle overwegingen zijn immers gedocumenteerd en kan op teruggevallen worden.

Referenties

logo de connectie
Harald Schuren
Nul-meting ICT organisatie
De Connectie
"Ik heb de samenwerking als zeer plezierig ervaren en de deskundigheid en professionaliteit van de Arlande consultants heeft ons zeker verder geholpen in het inzicht van wat ons de komende tijd te doen staat. Ondanks dat het een en ander onder tijdsdruk plaats moest vinden, heeft Arlande een prima resultaat en rapport opgeleverd."
Cor de Jong
Programmamanager ICT
logo Grafisch Lyceum Rotterdam
John Onion
ICT Roadmap, projectenportfolio en begroting ontwikkelen en implementeren
Grafisch Lyceum Rotterdam
"In korte tijd hebben we een projectkalender voor de komende jaren en in korte tijd hebben we duidelijk waar onze sterke en zwakke punten liggen."
Paul Rehm - Directeur ICT
Grafisch Lyceum Rotterdam
logo mboRijnland
Extern
Informatiemanagement model
mboRijnland
"Arlande blijft mboRijnland (voorheen ID College) ondersteunen in de realisatie. Biedt advies en oplossingen voor onderwijslogistieke vraagstukken. Waarborgt en modificeert de integrale visie en architectuur. Test conceptuele oplossingen en voorziet in functionele ontwerpen voor nieuwe functionaliteiten en systeemaanpassingen."
logo Hoornbeeck College
John Onion
Praktische kaders voor de Informatievoorziening
Hoornbeeck College
"Arlande heeft bewezen een deskundige en bevlogen adviseur te zijn. Binnen de kaders is het eindresultaat behaald!"
Adriaan Otte
Informatiemanager Hoornbeeck College
RijnIJssel
John Onion
IT-beleidsplan
RijnIJssel
"Echte meedenkers. Goede analyses. Weten waar ze mee bezig zijn. Herkenbare methoden, standaarden en technieken."
Morten Billum
Stafmanager IM & IT
logo ROC Nijmegen
John Onion
Opstellen projecten portefeuille
ROC Nijmegen

Specialisten

Niels van Duin
06-50410454
nvduin@arlande.nl
Rob Knechten
06-52054999
rknechten@arlande.nl
Kasper Nobel
0636025589
knobel@arlande.nl
John Onion
06-22986919
jonion@arlande.nl
Harald Schuren
06-37321375
hschuren@arlande.nl

Artikelen en blogs

Er zijn nog geen blogposts geschreven over deze dienst/sector.