Visie op een professionele veranderorganisatie
Avans hogeschool

Visie op een professionele veranderorganisatie

Aanleiding voor de opdracht

Bij Avans Hogeschool werden naast het onderwijs en onderzoek doorlopend projecten en programma’s gestart om zaken te verbeteren, veranderen of te vernieuwen. Het bleek lastig om al die ontwikkelingen te managen. Vaak werden de beoogde resultaten niet behaald of kwam men niet uit met de begroting of planning. Men besloot om de veranderorganisatie meer structureel en professioneel in te richten.

Het doel van de opdracht

Het doel van de opdracht was het inrichten van een professionele veranderorganisatie waarmee Avans Hogeschool in staat was om de projecten en programma’s beter te besturen en uit te voeren.

De aanpak

Op basis van een verkennend onderzoek is een visie en model ontwikkeld dat de blauwdruk vormde voor het ontwikkelingstraject. Het model is gebaseerd op het gegeven dat er vier belemmeringen opgelost moeten worden om een veranderorganisatie optimaal te laten functioneren. Voor alle belemmeringen zijn interventies gedefinieerd en uitgevoerd.

Resultaten

Er is een duurzame goed functionerende veranderorganisatie opgeleverd. Men maakt vooraf heldere keuzes in de prioritering. Projecten worden beter voorbereid, uitgevoerd en afgemaakt. Opdrachtgevers, projectleiders en projectmedewerkers beschikten over de juiste competenties. En werken in een project is weer leuk geworden.

Avans Hogeschool: Programmamanager Professionaliseren Veranderorganisatie

Het gedachtengoed dat voor Avans Hogeschool is ontwikkeld is beschreven in een whitepaper en generiek toepasbaar in onderwijsinstellingen en bij overheidsorganisaties.

Gerard Ramaekers

Gerard Ramaekers

Gerard Ramaekers is organisatie-ontwikkelaar en changemanager. Hij is gespecialiseerd in het inrichten en ontwikkelen van professionele veranderorganisaties met name in het onderwijs en (semi-)overheid.

06-12060808 gramaekers@arlande.nl Bekijk profiel