Projectmatig werken/professionaliseren van projectmanagement
Brocacef

Projectmatig werken/professionaliseren van projectmanagement

Situatie

De afdeling ICT&PM heeft eerste stappen gemaakt in het projectmatig werken/professionaliseren van projectmanagement. Zo bestaat er een Brocacef projectfasering. Er is behoefte aan vervolgstappen, zodat de afdeling ICT&PM het goede voorbeeld kan geven aan de rest van de organisatie.

Rol

In mijn rol als projectmanager lag de focus op het afbakenen van de scope en formuleren korte termijn deliverables. Ik heb samen met interne medewerkers van de PM-afdeling gekeken welke acties het snelst en duidelijkst resultaat op gaan leveren.

Eindresultaat

Het door mij bereikte resultaat is een concreet projectplan + de eerste deliverables waarmee de organisatie een eerste stap zet in het professioneel werken binnen projecten met een ICT-component.

Naast dit project ben ik ondersteunend geweest in meerdere innovatietrajecten. Ook heb ik werkzaamheden voor het PMO opgepakt.

Aanpak

Structurele contactmomenten ingepland en duidelijk gecommuniceerd over gemaakte afspraken en verwachtingen. Luisteren, communicatief vaardig, voortgangsbewaking en gespreksvaardigheid zijn competenties die ik daarbij heb toegepast. 

Sanne Huizer

Sanne Huizer

Als solide organisator met een groot verantwoordelijkheidsgevoel zorg ik voor structuur en verbinding. Vanuit vertrouwen en resultaatgerichtheid krijg ik zaken voor elkaar.

06-24480144 shuizer@arlande.nl Bekijk profiel