Nul-meting ICT organisatie
De Connectie

Nul-meting ICT organisatie

Situatie

In het publiek toegankelijke bedrijfsplan 2017-2020 staat uitgebreid en duidelijk beschreven wat De Connectie wil zijn, wil doen en hoe zij willen werken. In het traject naar het uiteindelijke eindresultaat toe, dienen er enkele noodzakelijke stappen gezet te worden. Een van de stappen is het uitvoeren van een nul-meting. Deze meting heeft betrekking op de huidige situatie van de ICT-infrastructuur, ICT-processen en de ICT-organisatie.

Uitdaging

Het type opdracht, een nul-meting van de gehele ICT-organsiatie, is al meerdere keren door Arlande gedaan. Grootste uitdaging binnen deze opdracht was de factor tijd en de beschikbaarheid van mensen. De gehele opdracht had slechts een doorlooptijd van 6 weken. Binnen deze 6 weken zijn er verschillende interviews en workshops verricht en uitgewerkt, is er een roadmap voor verbetertrajecten gedefinieerd en is de financiele onderbouwing voor deze roadmap gemaakt.

Rol

John Onion en Peter van Schie hadden de focus op het doorlichten van de ICT-infrastructuur. Daarbij heeft Arlande een model gebruikt, dat in het verleden bewezen heeft een goede weerspiegeling te zijn van de gehele infrastructuur van een organisatie. Door middel van workshops en interviews is er een totaalbeeld gecreëerd van de huidige ICT-infrastructuur en is daaropvolgend een roadmap voor verbetertrajecten gedefinieerd.

Deze aanpak is ook gebruikt om de ICT-organisatie en processen door te lichten. Harald Schuren heeft door middel van interviews, workshops, documentstudie en assessments een nul-meting verricht en op basis hiervan de roadmap voor processen en organisatie gedefinieerd. Elwin Nieboer had de focus op projectmanagement en was verantwoordelijk voor de kwantitatieve analyse.

Eindresultaten

De gehele opdracht is conform wens en binnen de afgesproken tijd uitgevoerd. Een scherpe deadline was verbonden aan de opdracht omdat de nul-meting weer als input gold voor vervoltrajecten. 

Harald Schuren

Harald Schuren

Enthousiaste, oprechte en gedreven organisatieverbeteraar die weet hoe verandering in beweging gezet moet en kan worden. Professioneel in zijn werk, heeft situaties en mensen snel in beeld en is lekker proactief en oplossingsgericht in het realiseren van het gewenste doel.

06-37321375 hschuren@arlande.nl Bekijk profiel