Verbetering van processen
Gemeente Doesburg

Verbetering van processen

De gemeente wilde een aantal processen op het gebied van de administratieve organisatie, interne beheersing, rechtmatigheid en tussentijdse informatievoorziening verbeteren.

Situatie

Gemeente Doesburg heeft de ambitie om een zelfstandige gemeente te blijven. Om de uitdagingen, waarvoor de stad gesteld wordt, aan te kunnen, is een vitale en toekomstbestendige organisatie een belangrijke voorwaarde.

De accountant van de gemeente heeft advies uitgebracht hoe interne beheersing en jaarverslaglegging verbeterd kon worden. Het ging daarbij om onderwerpen op het gebied van administratieve organisatie, rechtmatigheid en tussentijdse informatievoorziening. Onderdelen daarbij waren o.a. het ontwikkelen van het contractbeheer en contractmanagement. Inrichten van een contractenregister en verplichtingenadministratie, inclusief de implementatie van Key2financemodules voor inkoop en verplichtingen. Het advies is vertaald in acties en belegd bij managers en medewerkers.

Uitdagingen

Aan het advies was een ambitieus tijdschema gekoppeld waarbinnen de acties uitgevoerd dienden te worden.

Rol

Gerard was als projectmanager verantwoordelijk voor het beleggen en coördineren van alle acties. Tevens was hij in deze rol gesprekspartner voor de opdrachtgever, managers en medewerkers.

Eindresultaat

De gemeente voldoet nu aan de eisen van de accountant met betrekking tot een goede interne beheersing en een betrouwbare jaarverslaglegging.

Aanpak

Projectmatig, Heldere opdrachten, duidelijke taakverdeling. Sturen waar nodig, ruimte geven waar dat kan. Betrekken van de juiste competenties.

Gerard Ramaekers

Gerard Ramaekers

Gerard Ramaekers is organisatie-ontwikkelaar en changemanager. Hij is gespecialiseerd in het inrichten en ontwikkelen van professionele veranderorganisaties met name in het onderwijs en (semi-)overheid.

06-12060808 gramaekers@arlande.nl Bekijk profiel