PMO programma Bronsystemen
Hogeschool Leiden

PMO programma Bronsystemen

Situatie

In 2017 is Hogeschool Leiden gestart, als een van de ambities binnen het nieuwe Instellingsplan, met de realisatie van een nieuwe Digitale Leer en Werkomgeving (DLWO). Naast de inrichting van een nieuwe governance structuur dragen drie programma’s bij aan de realisatie van deze vernieuwde DLWO.


Uitdaging

Het programma Bronsystemen is er één van. De doelstelling van dit programma is om een sterk en toekomst vast fundament neer te leggen voor de informatievoorziening binnen Hogeschool Leiden. De basis van de informatiehuishouding moet op orde, zodat er betrouwbare informatieketens ontstaan binnen HL, teneinde juiste, tijdige en betrouwbare informatie te verstrekken binnen en buiten Hogeschool Leiden.


Rol

Als PMO van het programma hield ik aandacht voor de koppeling met beloftes en ambities, organiseerde en structureerde ik de overleggen en adviseerde ik de programmamanager. Ik ondersteunde de stuurgroep in haar werkzaamheden. Het op tijd en conform kwaliteit (laten) opstellen van maandelijkse rapportages en uitwisselen van informatie hield ik als PMO in de gaten. 
Door eenzelfde PMO-rol in het programma InSight was ik medeverantwoordelijk voor de vertaalslag van programma strategie, aanpak en resultaten naar benefits voor de hogeschool. In samenwerking met de dienst Marketing en Communicatie pakte ik (binnen dit integrale onderdeel) de externe communicatie over het programma Bronsystemen op.
Ook heb ik losse activiteiten/opdrachten binnen het programma uitgevoerd, zoals een eerst marktverkenning naar procesmanagementtooling en het inventariseren en beschrijven van de procedure voor in beheer name.

Eindresultaten

Goed lopende rapportagelijn, door het PMO gemonitord. Inclusief een optimalisatieslag, kwalitatief hoogwaardig, in lijn met behoeften van stuurgroepleden.
Ondersteuning van programmamanager en stuurgroep op een kwalitatief en doelgerichte wijze.
Georganiseerde en structurele bijeenkomsten van de stuurgroep en programmateam.
Medeverantwoordelijkheid bij begeleiding projectmanagers bij raakvlakken/overlap van projecten, voortgangsbewaking actiepunten, consistent taalgebruik en primair contact bij afwezigheid van programmamanager.
Voor Bronsystemen specifiek en in uitvoering zijnde communicatieplan en communicatiekalender als afgeleide van de “grotere” communicatie rondom de inrichting van een nieuwe DLWO.
 

Sanne Huizer

Sanne Huizer

Als solide organisator met een groot verantwoordelijkheidsgevoel zorg ik voor structuur en verbinding. Vanuit vertrouwen en resultaatgerichtheid krijg ik zaken voor elkaar.

06-24480144 shuizer@arlande.nl Bekijk profiel