Jeugdbescherming west

Jeugdbescherming is een gedwongen maatregel die de rechter kan opleggen als vrijwillige hulp niet werkt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld'. Jeugdbescherming west is een gecertifceerde instelling die deze maatregelen uitvoert. De organisatie komt in actie wanneer de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden.

Jeugdbescherming west begeleidt kinderen en jongeren, hun ouders en andere betrokkenen om te voorkomen dat situaties verder escaleren. Ook helpt de organisatie jongeren die in aanraking zijn geweest met politie of justitie bij het vinden van een plek in de maatschappij en het voorkomen van nieuw crimineel gedrag.

De organisatie werkt gezinsgericht en maakt met de jeugdige, het gezin en het netwerk een gezinsplan. Het gezin behoudt zoveel als mogelijk de regie.

Jeugdbescherming west heeft vestigingen in onder andere Den Haag, Leiden, Gouda en Dordrecht.

Referenties

logo Jeugdbescherming west
Extern
Inrichting en implementatie van een nieuw cliƫntregistratiesysteem
Jeugdbescherming west
"Amanda heeft met grote inzet en enthousiasme dit project uitgevoerd en tot een goed einde gebracht, heeft een goed projectteam neergezet waar iedereen met veel enthousiasme aan meegewerkt heeft. Het resultaat mag er zijn: alle medewerkers over naar een nieuw systeem waarbij bij iedere uitrol door Amanda en haar team goede ondersteuning op de locatie geboden is, waardoor medewerkers zich goed ondersteund voelden tijdens de implementatie. Voor Amanda was dit ongetwijfeld ook een leerzaam en uitdagend project (gezien de aard van de organisatie) waar ze met tevredenheid op kan terug kijken."
Willem Jan van Halem
Opdrachtgever