Inrichting en implementatie van een nieuw cliëntregistratiesysteem
Jeugdbescherming west

Inrichting en implementatie van een nieuw cliëntregistratiesysteem

Situatie

Alle gezinsinformatie moet voor de jeugdbeschermers op een toegankelijke manier inzichtelijk zijn en op een juiste manier vastgelegd kunnen worden.
Het landelijke gebruikte cliëntregistratiesysteem IJ en de bijbehorende schil GGA waren ‘end of life’ en moesten vervangen worden. De gecertificeerde instellingen ontwikkelden om die reden samen met Jeugdzorg Nederland de nieuwe en toekomstbestendige applicatie WIJZ.

Uitdagingen

De grove omgeving werd centraal ontwikkeld; Jeugdbescherming west moest de applicatie daarna op basis van gemeentelijke afspraken en de gezinsgerichte werkwijze zelf verder inrichten en implementeren binnen de verschillende regiokantoren.

Rol

Amanda was als projectleider verantwoordelijk voor het team dat de inrichting en implementatie uitvoerde. Het team bestond uit zowel operationele als technische experts, interne en externe mensen, waarmee alle facetten van het project uitgevoerd konden worden.

Impactvolle beslissingen werden besproken met de stuurgroep, die bestond uit de bestuurder, verandermanager, programmamanager, manager Kwaliteit en manager ICT & Facilitair. Inhoudelijke keuzes werden gemaakt in samenwerking met de klankbordgroep, waarin alle rollen uit alle regio’s vertegenwoordig waren.

Eindresultaat

De inrichting en implementatie heeft geresulteerd in een volledig geconverteerde dataset, waarna alle 500 gebruikers in 5 regio’s nu werken in de nieuwe primaire procesapplicatie.

Extern