Begeleiden aanbesteding en migratie naar SURF
MBO Amersfoort

Begeleiden aanbesteding en migratie naar SURF

Aanleiding voor het project

Bij afronding van het contract met Vancis voor de uitbesteding van ICT-diensten. Naar verwachting kon voor een nieuwe uitbesteding (gedeeltelijk) gebruik gemaakt worden van SURFcumulus datacenter diensten.

Waarom is er voor een Arlande professional gekozen?

Er is gekozen voor een ervaren projectmanager van Arlande, met gedegen kennis en ervaring op het gebied van ICT-infrastructuren en Cloud-omgevingen.

Bedrijfsdoelstellingen voor de opdracht

Continuïteit van de ICT Informatievoorziening aan alle medewerkers en het onderwijs van MBO Amersfoort.

Voorbereiding

Inventariseren van de huidige stand van zaken, de beperkingen en de tekortkomingen. Inventariseren van de mogelijke invulling voor de uitbesteding van de ICT-diensten.

Resultaat

De Arlande projectmanager heeft een rapport opgesteld met zijn bevindingen en een advies over:

 1. Het uitbesteden van de ICT-diensten naar SURFcumulus in combinatie met andere leveranciers
 2. Het vernieuwen van het netwerk inclusief Wifi, de werkplekken en telefonie;
 3. Het uitbreiden van de functionaliteit (Office365) en flexibiliteit.

De projectmanager heeft het rapport gepresenteerd aan stakeholders, waaronder de OR en de onderwijs directeuren. Het College van Bestuur heeft besloten om de adviezen uit het rapport op te volgen. 

Aansluitend heeft de projectmanager, in samenwerking met de leveranciers, de benodigde contracten plus bijlagen laten opstellen, welke door alle partijen zijn ondertekend.

Daarnaast is eerste fase gestart voor het vernieuwen van het gehele netwerk van MBO Amersfoort. Deze fase omvat een leverancierselectie en het opstellen van een nieuw high-level ontwerp.

Aanpak

De opdracht werd uitgevoerd aan de hand van de volgende stappen:

 1. Inventarisatie van de ICT-dienstverlening:
  • Huidig situatie
  • Pijnpunten
  • Mogelijke kavels
  • Nieuw (alternatieven);
 2. Uitwerken alternatieven en advies;
 3. Opstellen globaal plan van aanpak.

Toekomstige waarde

Een solide en flexibele oplossing, waarmee de continuïteit van het datacenter dienstverlening en van de digitale leer- en werkomgeving kan worden geborgd.

Succesfactoren

De kennis en ervaring van de Arlande projectleider, op het gebied van ICT-infrastructuren, Cloud-omgevingen en SURFnet diensten.

Extern