IT-beleidsplan
RijnIJssel

IT-beleidsplan

Rijn IJssel geeft onderwijs op 23 locaties. De meeste locaties liggen in Arnhem, verder zijn er locaties in Wageningen, Zevenaar, Bemmel, Elst, Renkum, Ulft, Nijmegen en Dieren. De ongeveer 1.300 medewerkers bieden zo’n 12.000 mbo-, vavo-, ISK-, Educatie- en Entree-studenten een veilige en kleinschalige leeromgeving.

De visie van Rijn IJssel op het onderwijs heet RIJk Onderwijs. RIJk Onderwijs speelt maximaal in op de motivatie en leerbehoefte van iedere student. Studenten worden steeds uitgedaagd met een dilemma uit de beroepspraktijk. Zo worden prikkels geboden voor een actieve en lerende houding. Daarbij worden leermiddelen gebruikt die aansluiten op de leefwereld van de student. Leren doet de student op zijn eigen wijze. Dat is een cyclisch proces waarbij de dilemma’s steeds meer verdieping vragen van de student. Daarin neemt de student ook steeds meer verantwoordelijkheid voor zijn leerproces en zijn keuzes.

John Onion

John Onion

John is gekenmerkt door zijn gedrevenheid om maximaal haalbaar resultaat te bereiken. Dit gecombineerd met een strategisch denkvermogen en team-bouwende managementstijl geeft aanleiding tot bovenverwachte resultaten door een soms innovatieve (project)aanpak.

06-22986919 jonion@arlande.nl Bekijk profiel