ROC De Leijgraaf

ROC De Leijgraaf is een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) met vestigingen in o.a. Veghel, Oss, Uden en Cuijk. Het primaire proces is het verkrijgen van een maatschappelijk relevante kwalificatie door de leerlingen. Het ROC biedt een breed onderwijsaanbod van middelbaar beroepsopleidingen, volwassenenonderwijs en bedrijfsopleidingen aan ca. 5.800 leerlingen en cursisten. Er werken circa 700 medewerkers.

Voor De Leijgraaf staat goed onderwijs boven alles. De persoonlijke ontwikkeling en het leren van de leerlingen hebben daarin een centrale plek. Zij worden niet alleen voorbereid op de toekomst, het ROC zorgt ook dat ze daar voortdurend zelf aan werken. Dat gebeurt voor de regio, maar vooral ook steeds meer met de regio. Onderwijs maken we samen! Het missiestatement luidt als volgt: “Met ons onderwijs dagen wij, samen met de regio onze leerlingen uit om te blijven werken aan hun toekomst.”

Referenties

logo ROC De Leijgraaf
Extern
Verbeteren van plannen en roosteren
ROC De Leijgraaf
"Hoe vergroten we leerling tevredenheid over roosters met behulp van uniforme, integrale processen en informatievoorziening en dragen we bij aan kwalitatief goed onderwijs en de uitvoerbaarheid daarvan."
Ernest van Wijk
Directeur Services ROC De Leijgraaf