Nieuwe docentenwerkplek
ROC Mondriaan

Nieuwe docentenwerkplek

Aanleiding voor de opdracht

Het implementeren van een nieuw werkplek concept voor docenten als stap in het realiseren van de visie Werkplek 2020.

De huidige docentenwerkplek die gebruikt wordt voor het ondersteunen van de docenten tijdens zijn of haar werkzaamheden voldoet niet meer aan de eisen en wensen die er nu binnen de organisatie gesteld worden. Om inzicht te krijgen in deze wensen en eisen heeft er in 2016 een onderzoek plaat gevonden wat geresulteerd heeft in de visie “werkplek 2020”. Het belangrijkste resultaat van dit onderzoek is dat de gebruikers overal en altijd toegang tot de benodigde ICT-systemen en -applicaties willen krijgen. Dit met behulp van een licht, klein en snel device. Waarbij het gekozen device ook het werken met de applicaties zoals Magister en Office 365 mogelijk moet maken en het device makkelijk te koppelen is aan de Smartboards en andere apparaten.

Doel van de opdracht

Doel van de opdracht is het voorbereiden en uitvoeren van de implementatie docentenwerkplek binnen de scholen (28) van het ROC Mondriaan.

Het te realiseren resultaat is:

 • Een geïmplementeerde docentenwerkplek binnen de scholen van het ROC Mondriaan.
 • Het trainen van de gebruikers (docenten en beheerders) in het gebruik van het apparaat, Windows 10 en Office365.
 • Het opleveren van beheer- en gebruikersdocumentatie.

Rol Arlande

Harry Pennings van Arlande heeft voor dit project de rol van projectmanager ingevuld.

Uitdaging

Het afstemmen van de wensen en behoeften van het onderwijs op de te implementeren oplossing. Elk van de 28 scholen vraagt immers een eigen aanpak voor de eigen situatie.

De aanpak

Voor deze opdracht is gebruik gemaakt van de op de klant en situatie afgestemde Arlande-aanpak. Hiervoor zijn de volgende project deliverables opgeleverd:

 • Projectopdracht
 • Plan van aanpak
  • Overzicht stakeholders
  • Communicatieplan
  • Opleidingsplan (gebruikers en beheer)
  • Projectplanning
  • Migratie aanpak SharePoint en OneDrive
  • Configuratie van de in te richten devices

Bij de uitvoering is ervoor gekozen om de docentenwerkplek per school te implementeren, waarbij er een generieke aanpak is opgezet.

Resultaat

Het resultaat van deze opdracht is dat alle scholen in een periode van mei 2018 tot en met juli 2019 zijn gemigreerd naar het nieuwe werkplekconcept, waarbij de data is gemigreerd naar de Cloud (gemeenschappelijke en persoonlijke) en de betrokken medewerkers scholing hebben gevolgd omtrent het gebruik van Office365 en de tablet. In deze periode zijn er rond de 1.300 tablets geconfigureerd en gedistribueerd. Verder is het beheer ingericht en geprofessionaliseerd om het nieuwe concept blijvend te kunnen ondersteunen.

Harry Pennings

Harry Pennings

Harry is Senior Associate bij Arlande. Hij is gespecialiseerd in management in de breedste zin van het woord. Hij heeft projecten uitgevoerd op het gebied van Interim, project, proces en portfoliomanagement.

06-18122290 hpennings@arlande.nl Bekijk profiel