Interim Directeur Operations
ROC Nijmegen

Interim Directeur Operations

Situatie en uitdaging

ROC Nijmegen is een Regionaal Opleidingen Centrum met meer dan 9.500 studenten en ongeveer 950 medewerkers. Arlande is gevraagd mee te helpen bij de realisatie van de doelstelling: tot de top 3 middelgrote ROC’s van Nederland behoren. Arlande heeft meerdere rollen vervuld die bijdragen aan het grote verandertraject dat verbonden is aan deze doelstelling.

Rolbeschrijving en eindresultaat

Arlande heeft o.a. de rol van Directeur Operations op zich genomen bij het ROC Nijmegen. Het aansturen en bewaken van de dagelijkse werkzaamheden waren onderdeel van de verantwoordelijkheden. Op basis van de vraag om de ondersteunende werkzaamheden cq. diensten met minder personen uit te voeren is een voorstel gemaakt hoe dit te realiseren en is Arlande hier vervolgens mee aan de slag gegaan. De ICT beheerdiensten van o.a. de studentenadministratie tot aan het overdragen aan een Shared Service Center zijn door Arlande begeleidt. Daarnaast zijn professionaliseringstappen gezet op het gebied van het opstellen van (investerings-)begrotingen, evenals het benutten van beschikbare ruimtes in een periode van ‘Intensiveren en Verkorten’. Ook heeft Arlande zich bezig gehouden met het opstellen van het informatiebeveiligingsbeleid, in combinatie met het inrichten van een ‘vraag en aanbod’-organisatie tussen de onderwijsdirecties en de ondersteunende directies. De visie op ICT ontwikkeling is omgezet naar concrete en meetbare stappen, zodat deze visie geïmplementeerd kon worden. Verder heeft Arlande zich bezig gehouden met een project dat digitalisering van administratieve processen als doel had. Binnen dit project zijn diverse handmatige en tijdrovende processen en formulieren geautomatiseerd. Ook lag de focus op het optimaliseren van verschillende onderwijs gerelateerde processen (roosteren, digitaal examineren, studenten administratie).

Paul Vercauteren

Paul Vercauteren

Paul is directeur van Arlande. Hij is gespecialiseerd in Bedrijfsvoering met aandacht voor duurzaamheid. Als bestuurder is hij gericht op het verbinden van medewerkers aan de organisatie door ze eigen verantwoordelijkheden te geven en voldoende speelruimte om deze verantwoordelijkheid vorm te geven.

06-20536195 pvercauteren@arlande.nl Bekijk profiel