Interim Manager Informatisering
ROC Nijmegen

Interim Manager Informatisering

Situatie

ROC Nijmegen is een Regionaal Opleidingen Centrum met meer dan 9.500 studenten en ongeveer 950 medewerkers. Arlande heeft verschillende opdrachten bij het ROC Nijmegen afgerond, die bijdragen aan de realisatie van de doelstelling: tot de top 3 middelgrote ROC’s van Nederland behoren.

Rolbeschrijving

Arlande heeft de rol van Interim Manager Informatisering en Automatisering op zich genomen, die verantwoordelijk was voor het vormen van een ICT afdeling en een afdeling Informatiemanagement. Hiertoe behoorde het opstellen van het inrichtingsplan van de afdeling ICT inclusief taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en borging binnen het functiehuis. Het Strategisch Personeelsplan, de HRM-cyclus en de daar afgeleide opleidingsplannen zijn eveneens ingericht en geborgd. Ook heeft Arlande een lange termijn visiedocument opgesteld waarin door doorvoeren van de voorgestelde strategische keuzes, er op termijn, een significante reductie behaald kan worden op het aantal fte’s en de structurele operationele kosten. De grootste uitdaging van dit project was het vertrouwen van de afdeling in het management herstellen. Door helder en transparant te communiceren en steeds met de afdeling de consequenties van de verschillende keuzes door te spreken is dit goed gelukt.

Eindresultaat

Om de gewenste verandering door te voeren heeft Arlande ROC Nijmegen geholpen te professionaliseren naar een vraag-gestuurde en klantgerichte serviceorganisatie o.a. door middel van het opnieuw inrichten van het functiehuis.

Extern