Leergang Projectmanagement
ROC Nijmegen

Leergang Projectmanagement

Situatie en uitdaging

ROC Nijmegen is een Regionaal Opleidingen Centrum met meer dan 9.500 studenten en ongeveer 950 medewerkers. Arlande is gevraagd om mee te helpen met het behalen van de doelstelling: in de top drie van beste middelgrote ROC’s van Nederland behoren.

Rol beschrijving

Om de daarbij behorende projecten goed uit te voeren is het vak Projectmanagement geprofessionaliseerd. Hiervoor is een opleidingstraject (training en coaching) ontwikkeld waarmee de Arlande praktijkervaringen en de ROC specifieke situatie is getraind aan ROC projectleiders, opdrachtgevers en ondersteunend personeel. Dit is gedaan middels het ‘Train the trainer’ concept, waardoor deze opleiding in het vervolg ook door ROC medewerkers zelf gegeven kan worden aan nieuwe projectleiders. Dit opleidingstraject, Leergang Projectmanagement, bestond uit zowel kernsessies als verdiepingsessies. De kernsessies zijn opgebouwd conform fasering van een projectplan: Opstarten, Initiëren, Uitvoeren en Afsluiten. In sessies van 4x4 uur zijn de onderwerpen behandeld. Doelstellingen met daarbij behorende maatstaven en aanpak, zijn opgesteld. Tijdens de verdiepingsessies zijn onder andere onderwerpen als stakeholder management, risico management, planningen en inschattingen en procesmatig werken behandeld. Ook is er nog speciaal aandacht besteed aan de opstartfase van een project. Tijdens de ‘Leergang Projectmanagement’ deden deelnemers met uiteenlopende competenties mee, waarbij de een meer ervaring met projectmanagement had dan de ander. 

Eindresultaat

Voor Arlande was het de uitdaging om deelnemers met verschillende niveaus elk op een hoger level te krijgen. Door uitgebreid aandacht te besteden aan praktische handvaten waren projectleiders beter in staat om hun vak in te vullen. Het professionaliseren van het projectmanagement heeft ertoe geleidt dat de projectleiders weten wat er speelt en op professionele wijze projecten kunnen runnen. 

Extern