PPM concretiseren
ROC Nijmegen

PPM concretiseren

Situatie

ROC Nijmegen is een Regionaal Opleidingen Centrum met meer dan 9.500 studenten en ongeveer 950 medewerkers. Om de doelstelling te kunnen realiseren, tot de top drie van de beste middelgrote ROC’s van Nederland behoren, zijn een aantal grote veranderingen noodzakelijk.

Uitdaging

Arlande is gevraagd om mee te helpen aan het realiseren van deze doelstelling. ICT is hiervoor een grote enabler. De ICT-omgeving van ROC Nijmegen was dringend aan een opwaardering toe. Ook de processen in de organisatie dienden efficiënter georganiseerd te worden.

Rolbeschrijving en eindresultaat

Tijdens de Project Portfolio Management (PPM)-fase ‘KIEZEN’ is samen met Arlande de projectenportefeuille opgesteld, het PPM ingericht en de projectenroadmap inzichtelijk gemaakt. Er zijn processen vastgesteld en geïmplementeerd, de administratie is ingericht en het personeel is ingewerkt. Ook heeft Arlande trainingen met betrekking tot project management opgesteld en verzorgd. Het concreet benoemen van alle rollen binnen de projecten- en portfoliosturing en daarvoor benodigde competenties was essentieel voor een soepele samenwerking en het behalen van successen. De grootste uitdaging hierbij was om een diverse groep met verschillende competenties en belangen op één lijn te krijgen. Verschillende workshops en meetings op alle niveaus zijn door Arlande georganiseerd om de te maken inrichtingskeuzes scherp te krijgen. Door o.a. het organiseren van deze workshops en meetings en het opstellen van een PPM-handboek waarin de werkwijze is vastgesteld, heeft Arlande ervoor gezorgd dat de opdrachtgevers hun rol goed begrijpen en kunnen uitvoeren.

Rob Knechten

Rob Knechten

Rob Knechten ondersteunt Raden van Bestuur, directies en CIO's bij het vertalen van een strategie in concrete acties, epics, programma’s of projecten om vervolgens regie te hebben op complexe veranderingen waarbij naast de mens de digitale transformatie, procesverbetering en informatievoorziening een belangrijke rol spelen. Vervolgens zorgen dat transitie wordt gerealiseerd en doelen bereikt als manager of adviseur.

06-52054999 rknechten@arlande.nl Bekijk profiel