Directeur Onderwijs a.i.
SintLucas

Directeur Onderwijs a.i.

Situatie

De Grafische School Eindhoven en de Schilderschool SintLucas hebben jaren geleden besloten om als één SintLucas verder te gaan. De bestuurlijke fusie was al in 2009 een feit; echter qua positionering en interne processen heeft het tot 2017 geduurd. Van diverse kanten werd de noodzaak duidelijk dat het één SintLucas moest worden met één directie. Een strategische herpositionering van SintLucas die het hoofd moet gaan bieden aan het inmiddels wat onhelder geworden image was reeds ingezet. Een roadmap moest nog ontwikkeld worden.

Uitdaging

Om zorg te dragen voor één interne aansturing moesten drie directies tot één gesmeed worden, waarbij elk lid voor een eigen domein verantwoordelijkheid kon dragen. De uitdaging bestond in het zoeken naar de juiste kwantiteit (aantal directieleden) en kwaliteit (gebaseerd op individuele sterktes) binnen de bestaande bezetting. Eventuele ontbrekende kwaliteiten dienden te worden aangevuld.

Een gedragen veranderplan moest worden uitgewerkt en de eerste stappen moesten in gang gezet worden.

Rol

Arlande is gevraagd om als primus inter pares samen met de zittende leden een nieuwe directie in te richten en te komen tot een veranderplan met roadmap (in dit geval uitgewerkt in een Metromap).

Eindresultaten

Een nieuwe directie is samen gevormd en een verander- en transitieplan is uitgewerkt. Aanvullende kwaliteiten zijn gezocht en toegevoegd. Twee nieuwe rollen/personen geven inmiddels mede vorm aan de besturing van de organisatie. De herinrichting van de onderstructuur is inmiddels in volle gang.

Extern