Directieconsultant en coach
SintLucas

Directieconsultant en coach

Situatie

Na de herinrichting van de directie werd het tijd een aanpak te hebben om te kunnen kiezen uit de vele veranderinitiatieven die voor een gedragenheid zorgen in de organisatie en die passen in het strategische belang. Bestuur zou zich daarbij meer naar buiten zich willen manifesteren.

Uitdaging

Loslaten en tegelijkertijd controle behouden zodat de juiste keuzes gemaakt worden bleek de grootste uitdaging. De inrichting van een proces en het werken met resultaat verantwoordelijke teams helpt daarbij. Dit leidt alleen tot resultaat als een ieder weet waarom de keuze gemaakt is en wat van hen vervolgens verwacht wordt. Draagvlak creëren in de organisatie voor deze ingeslagen weg is daarom mede van cruciaal belang gebleken.

Rol

Arlande heeft als consultant en coach bestuur en directie bijgestaan in de vorming van een nieuwe aanpak om tot besluitvorming te komen. Samen is nieuwe governance ingericht.

Eindresultaten

Eerste initiatieven zijn gewogen (reeds bestaande als zowel nieuwe) en geprioriteerd. Samen zijn er oefeningen gedaan in het elkaar duiden van de belangen, grootte en impact van die initiatieven. Dit leidde tot meer inzicht en gaf input aan de capaciteitsdiscussie. Een structurele opvolging is ingeregeld door een nieuwe functie hiervoor in te richten: ‘regisseur van de veranderorganisatie’ en overdracht van de bereikte resultaten heeft plaats gevonden.

Extern