Programmamanager Professionaliseren Veranderorganisatie
SintLucas

Programmamanager Professionaliseren Veranderorganisatie

Situatie

Vakschool SintLucas in Noord Brabant investeert doorlopend en aanzienlijk in verbetering en vernieuwing van onderwijs, organisatie en infrastructuur. Deze veranderings- en ontwikkelingstrajecten worden veelal uitgevoerd in projecten of programma’s. Voor de organisatie was het lastig om al deze veranderingen op een goede en juiste wijze uit te voeren. Er was behoefte en noodzaak voor verbetering van de aanpak en organisatie van deze projecten en programma’s.

De door Arlande ontwikkelde visie en aanpak voor het professionaliseren van veranderorganisaties sloot aan op deze behoefte. SintLucas heeft Arlande gevraagd de professionalisering te begeleiden.

Uitdaging

Er waren meerdere uitdagingen. De eerste was het creëren van draagvlak in de organisatie voor de verandering. Door de urgentie zichtbaar te maken en het toekomst perspectief te schetsen was men bereid aan de verandering mee te werken. Voor het ontwikkelen van de veranderorganisatie waren uiteenlopende interventies nodig. O.a. op het gebied van besturing, competenties en cultuur, methodieken, implementatie etc. . Deze interventies werden in overleg bepaald en uitgevoerd.

Om een duurzaam resultaat te bereiken moest er structurele projectondersteuning en besturing voor de organisatie worden ingericht zodat het veranderingsprogramma afgesloten kon worden.

Rol

Arlande is gevraagd de door haar ontwikkelde visie op een professionele veranderorganisatie te implementeren. Arlande heeft draagvlak gecreëerd voor de verandering en leiding gegeven aan het veranderingsproces.

Eindresultaten

SintLucas beschikt over een professionele veranderorganisatie. Onderdelen die o.a. zijn gerealiseerd: Men maakt gebruik van de methode Projectmatig Creëren. Opdrachtgevers, projectmanagers, projectmedewerkers en facilitators zijn opgeleid. Voor de projecten worden projectstartups (PSU) uitgevoerd. Er is een Projectmanagement Office (PMO) ingericht voor de begeleiding van projecten en ondersteuning van de besturing. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van projectportfoliomanagement en metromappen. Er is draagvlak voor de aanpak en organisatie-inrichting. Men heeft meer grip en overzicht. Medewerkers zijn enthousiast over de methode PMC en het inzetten van PSU’s.

Gerard Ramaekers

Gerard Ramaekers

Gerard Ramaekers is organisatie-ontwikkelaar en changemanager. Hij is gespecialiseerd in het inrichten en ontwikkelen van professionele veranderorganisaties met name in het onderwijs en (semi-)overheid.

06-12060808 gramaekers@arlande.nl Bekijk profiel