Interim teammanager Algemene Ondersteuning
Zadkine

Interim teammanager Algemene Ondersteuning

Aanleiding voor de opdracht

Om gedurende de periode die nodig was om de rol van teammanager Algemene Ondersteuning door een nieuwe medewerker in te vullen, was er binnen het Zadkine behoefte om deze plek tussentijds tijdelijk in te laten vullen door een externe.

Onder de operationele aansturing van de teammanager vallen disciplines als studentenadministratie, conciërges, huisvesting, roosteren, telefonie en centrale examinering. Harry Pennings van Arlande heeft de rol van teammanager Algemene Ondersteuning ingevuld.

Het doel van de opdracht

Het doel van de opdracht was het operationeel aansturen van de teams Algemene Ondersteuning (55 medewerkers) op het Benthemplein. De verschillende teams functioneren goed en de focus van de opdracht lag op het continueren van de dienstverlening aan de verschillende opleidingen op het Benthemplein.

Uitdaging

Door de omvang van de locatie het Benthemplein (4500 studenten, 450 medewerkers, 12 opleidingsteams) is het een omgeving met veel (en een eigen) dynamiek. Het Benthemplein is een locatie met verschillende stakeholders (het CvB, opleidingsdirecteuren, opleidingsmanagers, docenten, studenten, collega’s, externe leveranciers, bezoekers (restaurants, bakkerijwinkel, kappers en schoonheidsspecialisten) die elk een eigen belang hebben. Het was een groot en divers speelveld en ook de omvang van het team Algemene Ondersteuning maakte dat de opdracht uitdagend was omdat je niet alleen met veel mensen te maken hebt, maar ook met veel belangen.

​De aanpak en het resultaat

Door het meebrengen van een brede achtergrond heeft de interimmanager van Arlande in een relatief korte periode de aansturing van de teams overgenomen. De Arlande-aanpak is hierin doorslaggevend geweest: een mensgerichte én resultaatgerichte aanpak. Zo heeft Harry de samenstellingen van de teams opnieuw bekeken en wat wijzigingen doorgebracht zodat de teams in positie zijn gebracht om zo goed mogelijk te kunnen functioneren op het gewenste niveau. Deze aanpak, de aansturing van Harry en de samenwerking met Zadkine, heeft vervolgens een zichtbaar positief effect gehad op de dienstverlening binnen het Zadkine.

Harry Pennings

Harry Pennings

Harry is Senior Associate bij Arlande. Hij is gespecialiseerd in management in de breedste zin van het woord. Hij heeft projecten uitgevoerd op het gebied van Interim, project, proces en portfoliomanagement.

06-18122290 hpennings@arlande.nl Bekijk profiel