Contact

Arlande Portfolio Scan: waar staat u op de weg naar wendbaarheid?

Arlande Portfolio Scan: waar staat u op de weg naar wendbaarheid?

U wilt werken aan een gezonde, succesvolle organisatie, die doelen realiseert, wendbaar is en in control. Maar, waar en hoe begint u?
Arlande helpt u een begin te maken door middel van een portfolio scan, die u inzicht geeft in waar uw organisatie staat op de weg naar wendbaarheid, welke grip u nu heeft en wat nodig is in lijn met uw ambities. Ook krijgt u een beeld van welke volgende stappen mogelijk zijn op weg naar een organisatie die wendbaar is én in control. 
In de portfolio scan beoordelen we deze vragen aan de hand van een model met vier stadia van professionaliseringen langs drie assen van samenwerking.  

De weg naar Wendbaarheid is een proces langs vier stadia: Los, Inzicht, Samenhang en tenslotte Wendbaar. Welke voordelen deze vier stadia u bieden, leest u in de paper ‘De weg naar Wendbaarheid’.

Wilt u nu al een eerste indicatie waar uw organisatie staat op weg naar wendbaarheid? Vul dan hier de Portfolio Scan in!

Oplossingen met opdrachten

Gemeente Zaanstad: Portfoliomanagement Scan

Arlande is gevraagd de Scan te begeleiden en te faciliteren en haar best practices daarbij in te brengen. Om samen met de betrokkenen te komen tot een implementatieplan van de benodigde verbeteringen in de portfoliobesturing.

Jan Bloem
Scan portfoliomanagement | Consultant
 
Nova: PPM implementatieplan

In opdracht van het College van Bestuur is Arlande gevraagd om een rol te spelen in een groot verandertraject. Ter ondersteuning van het veranderprogramma moest het Project Portfolio Management ontworpen en geïmplementeerd worden. Ook diende er een informatie- en ICT beleidsplan opgesteld te worden.

 
VU: Analyse bestaande situatie en veranderpotentieel

Om tot de top-10 wereldwijd van alle universiteiten te gaan horen, is de Vrije Universiteit een ambitieus veranderprogramma gestart met vele projecten, die grote druk leggen op de organisatie van onderwijs, andere diensten en vooral ook de dienst IT. Gekozen werd voor de aanpak van Arlande waarbij in korte tijd via twee workshops gezamenlijk met het management team en sleutelfunctionarissen een analyse met een streefbeeld werd bepaald en een gerichte analyse van de huidige situatie en het veranderpotentieel in de verschillende afdelingen werd uitgevoerd. 

Jan Bloem
PPM Scan | Consultant