Contact

Project Portfolio Management

Project Portfolio Management

Project Portfolio Management (PPM) brengt inzicht, overzicht, rust en zekerheid. Zodat het management grip krijgt, kan sturen op samenhang en wendbaar wordt in het bereiken van de strategie.

De juiste keuzes maken en prioriteiten stellen in een veelheid van veranderingen vraagt veel tijd en aandacht van directies en management teams. Product-/dienstinnovaties, procesverbeteringen, huisvesting, onderzoek en wettelijke verplichtingen dringen om een plaats op de agenda.

Uitdagingen hierbij zijn:

  • Hoe de juiste prioriteiten te stellen bij de verschillende veranderingen?
  • Hoe omgaan met afhankelijkheden tussen initiatieven?
  • Hoe de juiste keuzes te maken over deliverables, tijd, geld, resources, benefits en risico’s?
  • Hoe zorgen dat top- én middenmanagement in hun rol komen binnen de besturing van de portfolio?

PPM invoeren met Arlande is een verandertraject, waarbij managers op een andere wijze leren besluiten, communiceren en samenwerken. Arlande combineert de ‘harde’ en ‘zachte’ aspecten en helpt om de betrokkenen beter in hun rol te komen, zoals bestuurders, managers, opdrachtgevers, projectmanagers, portfolioboards en stuurgroepen – via masterclasses en werkbijeenkomsten.

Arlande helpt u met PPM zodat u beter regie kunt voeren en uw organisatiedoelen gaat bereiken.

Specialisten