Contact

Veranderen en professionaliseren

Veranderen en professionaliseren

Dragen alle mensen, processen en middelen bij aan de missie van uw organisatie? Het bestaansrecht van een organisatie komt namelijk voort uit een goede waardecreatie voor haar klanten. De dagdagelijkse operatie dient daarbij zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht te zijn. Vaak valt hierin nog veel te verbeteren. Dit vanuit een operationeel belang. Klein onderhoud vindt dagelijks plaats en maakt onderdeel uit van de normale uitvoering van werkzaamheden. Grote verbeteringen (onderhoudswerkzaamheden) worden vaak projectmatig opgepakt en op bepaalde tijden ingepland. Dit is zorgen dat je hetzelfde beter en meer vakkundiger gaat doen. In wezen is dat professionaliseren.

Organisme en daarmee ook organisaties worden echter door haar omgeving of van binnen uit beïnvloed en worden daarmee gedwongen te veranderen. Elke verandering is niet altijd (meteen) een verbetering, echter omdat de verandering op voortbestaan gericht is, is deze wel onoverkomelijk. Het besef daarvan wordt ook wel de Sens of Urgency genoemd. Daarmee is veranderen van strategisch belang geworden. Er zijn slechts 2 redenen om te veranderen: het betreft een kans of een bedreiging (die pijn gaat doen). Alleen als het waarom dat een kans is of pijn gaat doen helder is c.q. gedragen wordt zal een verandering ingezet kunnen worden.

Veranderen is een competentie en ook die kun je dus professionaliseren. Een gedegen aanpak die rekening houdt met mens en organisatie moet daar voor zorgen. Arlande heeft zo’n aanpak uitgewerkt: ‘Veranderen en professionaliseren’ waarbij projectmatig creëren centraal staat. Deze gaat uit van de belemmeringen waar een organisatie mee te kampen kan hebben. Door deze met elkaar in kaart te brengen en ze door te professionaliseren weg te nemen is de organisatie beter in staat de toekomst het hoofd te bieden.

Arlande helpt bij veranderen en professionaliseren!

Projectmanagement is een vak

Men staat er vaak niet bij stil, maar projectmanagement is een vak. Naast goed projectmanagement is overigens goed opdrachtgeverschap minstens zo belangrijk om tot een succesvol resultaat te komen. Arlande biedt naast opleidingen en trainingen aan projectmanagers en projectleiders een Masterclass Opdrachtgeverschap aan, waarbij opdrachtgevers bewust worden gemaakt van hun invloed op projectresultaten en het professionaliseren hiervan. Wanneer Arlande een organisatie helpt beter projectmatig te gaan werken en de organisatie hiermee tracht te professionaliseren, dan richt Arlande zich op meerdere dimensies:

  • de mens
  • de processen
  • de organisatie

Professionalisering is een verbeterproces gericht op kennis, vaardigheden en attitude van mensen. Een opleiding ten behoeve van een het overdragen van kennis, een training om projectmanagement skills te oefenen en een workshop (Masterclass of Serious Game) om het meest effectieve gedrag te ontdekken. Bij Arlande staat daarbij centraal 'wat werkt in de praktijk'. Professionaliseren is voor de mens naast een vakmatige training vaak ook een verandering. Men gaat op een andere manier werken dan waaraan men gewend is geraakt.

Het professionaliseren van mens en organisatie verloopt over eren traject die bestaat uit drie fasen waarin verschillende werkwijzen nodig zijn om tot succes te komen:

1. Bewust worden

De eerste fase is de 'Bewustwording' (van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam). Daarbij worden we vaak geconfronteerd met vastgeroeste patronen. Deze patronen zitten een mogelijke professionalisering in de weg. Deelnemers worden uitgedaagd: geprikt en geprikkeld, om daar samen achter te komen. Om het traject tot een succes te brengen, is het krijgen van de juiste inzichten over de huidige werkwijze de eerste stap. Aspecten die eerdere pogingen tot organisatie ontwikkeling en professionalisering in de weg stonden, dienen geïdentificeerd te worden. De Arlande Verandermanagent Game, de Arlande Projectmanagement Game en de Arlande Masterclass Opdrachtgeverschap zijn ontwikkeld om samen met elkaar bewust te worden van een aantal kritische succesfactoren ten behoeve van deze professionalisering.

2. Bekwamen

De tweede fase is die van 'Bekwaming' (van bewust onbekwaam naar bewust bekwaam). Op een aantal vooraf geïnventariseerde gebieden wordt in opleidingen en trainingen kennis en vaardigheid bijgebracht. Onderwerpen zoals Business Cases, Verwachtingsmanagement, Plannen en Schatten, Benefitsmanagement e.d. komen, afhankelijk van de behoefte, aan de orde. Deelnemers wordt deze zaken uitgelegd en aan de hand van eigen cases worden deze door hen in praktijk gebracht.

3. Borgen

In de derde fase wordt de rol van de eigen organisatie groter: de fase 'Borging' (van bewust bekwaam naar onbewust bekwaam: zorg voor het vanzelfsprekend zo doen in de nieuwe mores van het bedrijf). Het geleerde consequent in praktijk blijven brengen en daar op toe zien, is de kern van de activiteiten in deze fase. Een externe spiegel en een goed voorbeeld is daarbij het meest behulpzaam. Niet straffen, maar corrigeren en niet mopperen maar aanspreken. Daarnaast belonen en stimuleren. Dat vormt onder meer de aanpak in deze fase.

Arlande helpt

Arlande is een organisatie van ervaren professionals die samen met hun klanten resultaat realiseren in het kader van het doel. Het verandertraject ‘Veranderen en professionaliseren ' biedt verschillende diensten aan. Maak kennis met deze diensten door gratis met twee personen uit uw organisatie deel te nemen aan de regelmatig georganiseerde Arlande Management Games en Arlande Masterclasses Opdrachtgeverschap, waar u uw ervaringen met projectmanagement en professionalisering uit kunt wisselen met andere organisaties en de projectmanagement-professionals van Arlande. Arlande helpt!