Contact

Henk Frings

Henk Frings

In mijn loopbaan heb ik aangetoond een breed georiënteerd, gepassioneerd en resultaatgerichte verkoop- en marketing professioneel te zijn. Met meer dan 30 jaar ervaring in diverse marktsegmenten, zoals Consumenten Electronica, Home- en Personal Computers, Software & Consultancy bij grote (internationale) organisaties, start-ups en niche spelers, in verschillende (product)marketing- en verkoopfuncties heb ik aangetoond mijn vak te beheersen en daardoor succesvol te zijn. Het is mijn passie om relaties op te bouwen, te onderhouden, hen aan te zetten tot nieuwe uitdagingen en te inspireren. Op deze wijze ben ik in staat geweest om een groot relatienetwerk van bedrijven en professionals op te bouwen en de verkoopresultaten te realiseren die van mij verwacht worden. Mensen in mijn directe omgeving beschouwen mij als mensgericht, betrokken, energiek en empathisch. Integriteit, respect en loyaliteit zijn mijn basiswaarden. Mijn persoonlijk voorkeurstype conform de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is ENFP (Extraversion, Intuition, Feeling, Perceiving). Mijn sterktes volgens de Gallup Group ‘StrenghtsFinder’ analyse: maximalisering, relatievorming, verantwoordelijkheidsbesef, actiegerichtheid, organisatievermogen. Mijn motto: “The most important thing in the world is relationships” (Albert Einstein)