Contact

IT-projecten binnen programma OSD

IT-projecten binnen programma OSD

"We hebben de Externe Associate van Arlande leren kennen en waarderen als een betrouwbare senior projectmanager, met veel kennis van IT en uitstekende projectmanagement vaardigheden."

Getuigschrift

Hierbij geven wij positieve referentie af met betrekking tot de bijdragen die een Externe Associate van Arlande heeft geleverd als projectmanager voor de afdeling IT van de VU in de periode augustus 2013 – tot juli 2016. Deze Externe Associate van Arlande heeft vanaf augustus 2013 tot juli 2016  leiding gegeven aan diverse projecten en programma’s binnen de afdeling IT van de VU.

In de eerste periode (van augustus 2013 tot januari 2015) was de Externe Associate van Arlande als IT projectmanager verantwoordelijk voor alle IT-projecten binnen programma OSD (Ondersteunen Studeren en Doceren). In deze periode heeft de Externe Associate van Arlande een nieuwe agile aanpak – gebaseerd op SCRUM – geïntroduceerd. Een bijzondere verdienste is dat de Externe Associate van Arlande de visie heeft uitgedragen om verschillende disciplines (SAP, SharePoint) in één SCRUM-team te laten samenwerken.

In de tweede periode (van februari 2015 tot augustus 2016) was de Externe Associate van Arlande hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de projecten die de afdeling IT samen met de afdeling Communicatie en Marketing uitvoert. Bij aanvang van deze werkzaamheden was de samenwerking stroef en lagen de verhoudingen gespannen. Door zijn bijdrage zijn verschillende projecten succesvol afgerond (zoals het project Oriëntatieplatform Aankomende Studenten) en is de verhouding tussen de beide afdelingen verbeterd. Een belangrijke bijdrage van de Externe Associate van Arlande hierin, is het overbruggen van de kloof tussen de belevingswerelden van Marketeers en Communicatiemensen enerzijds en IT-ers anderzijds.

Tenslotte heeft de Externe Associate van Arlande een bijdrage geleverd aan het starten van de aanbesteding van de SAP-omgeving – de centrale administratie van de VU. Hierin heeft de Externe Associate expertise bijgedragen op het gebied van Sourcing.

We hebben de Externe Associate van Arlande leren kennen en waarderen als een betrouwbare senior projectmanager, met veel kennis van IT en uitstekende projectmanagement vaardigheden.