Verkrijgen van sturing, regie en grip

Uitdaging

In een wereld waar bepalend leiderschap plaatsmaakt voor faciliterend leiderschap, moet je jezelf afvragen: hoe krijg je en hoe houd je grip? Hoe formuleer je doelen, maak je juiste keuzes en stel je prioriteiten? Hierbij is het vaak een uitdaging om de vinger aan de pols te houden én tegelijkertijd resultaten behalen in een veelheid van veranderingen. Dit zijn de uitdagingen voor directies en managementteams op weg naar wendbare, toekomstbestendige organisaties. Hoe maak je de juiste keuzes welke veranderinitiatieven succesvol te doen? Weet je welke zaken aan wie zijn uitbesteed in de organisatie, welke afspraken er zijn gemaakt en welke verwachtingen zijn gewekt bij klanten? Ben je voldoende in control om de continue stroom van projecten en andere veranderinitiatieven in goede banen te leiden? Heb je voldoende inzicht in de budgetten en kosten die met uitvoering zijn gemoeid en heb je zicht op de baten die worden verwacht van al dat moois? Samengevat: heb je voldoende grip?

Aanpak

Bij het doorvoeren van verbeteringen en veranderingen heb je grip nodig om het optimale uit je organisatie te halen. Hoe vind je als directie en management een goede balans tussen het richting geven aan veranderingen en het sturen van de uitvoering door verschillende teams? En welke grip helpt je om het maximale uit je projecten en je organisatie te halen? Hoe krijg je inzicht en hoe houd je overzicht? De Arlande aanpak is om stap voor stap te werken aan betere grip op projecten en andere veranderinitiatieven: eerst werken aan beter inzicht in de realisatie van projecten, dan werken aan een betere samenhang van veranderinitiatieven en vervolgens aan het snel kunnen inspelen op impulsen uit de omgeving.

We doen dit langs de drie assen van ons Maturity model, te weten:

  • Besluitvorming: wie, welk platform mag besluiten over het starten, stoppen en temporiseren van veranderinitiatieven? Welke governance is gewenst: rollen, deelnemers en taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden?
  • Communicatie: welke processen en rapportages – zoals initiatievenoverzicht, doelenvizier, roadmaps, resource-analyses en business cases – geven het juiste inzicht?
  • Competenties: welke kennis, vaardigheden en gedrag zijn nodig om op het gewenste professionele niveau op de wendbaarheidsladder te kunnen presteren en welke training en coaching hoort daarbij om de huidige organisatie op dat niveau te brengen?

Oplossing

Bij Arlande vind je de professionals en de aanpak die je helpen met concrete oplossingen. Arlande helpt je met antwoorden op deze vragen, helpt organisaties die willen verbeteren en professionaliseren in hun grip op omvangrijke transities en veranderinitiatieven. We werken vanuit bestaande best practices en methoden voor agile, project- en portfoliomanagement en verandermanagement. Het resultaat is een regie en besturing die past binnen de cultuur en werkwijze van de organisatie om grip te houden.

Referenties

logo brocacef
Sanne Huizer
Projectmatig werken/professionaliseren van projectmanagement
Brocacef
"Fijne collega om mee samen te werken, prettig in gesprek, zorgvuldig. De wil om iets te doen en om het goed te willen doen is erg groot."
Jan Willem Ruysenaars
Manager ICT

Specialisten

Rob Knechten
06-52054999
rknechten@arlande.nl

Artikelen en blogs

Er zijn nog geen blogposts geschreven over deze dienst/sector.