Interim Management

Veranderen en verbeteren is niet meer incidenteel, maar een continu proces binnen alle organisaties. Maar hoe doe je dat? Omdat de meeste aandacht uitgaat naar het goed invullen en uitvoeren van de primaire processen is het niet vanzelfsprekend om verbeteren binnen de eigen organisatie goed vorm te geven.

Onze aanpak

Er zijn verschillende redenen om een interimmanager je organisatie binnen te halen. Het kan gaan om een crisis, waarbij snel een verandering en verbetering plaats moet vinden, of het kwartiermaken om een organisatie mee te nemen naar een nieuwe werkelijkheid. Ook bij het optimaliseren van de primaire en secundaire processen of het tijdelijk invullen van een vacature is een ervaren en passende interimmanager essentieel.

Arlande heeft ervaren interimmanagers op bestuurlijk niveau maar ook op het gebied van de ICT- of bedrijfsvoeringsfunctie. Bekwame professionals die vanuit hun kennis van de markt gecombineerd met hun deskundigheid, in staat zijn om snel verbinding te leggen met de medewerkers en die leiding nemen bij een verandering. Zo nodig betrekken wij specialisten bij hele specifieke vraagstukken om deze adequaat op te lossen. We maken duidelijke afspraken over het te bereiken resultaat en over wie waar verantwoordelijk voor is. We hebben aandacht voor de stijl die het beste past bij de organisatie en de positie binnen het bestaande lijnmanagement. Dit is de basis waarop een Arlande interimmanager aan de slag gaat.

Vanuit Arlande is begeleiding mogelijk op specifieke aandachtsgebieden. Het brede scala aan managers en adviseurs maakt dat je organisatie niet één persoon inhuurt, maar toegang heeft tot alle benodigde expertise binnen Arlande. Een brede en multidisciplinaire inzet op meerdere kernposities tegelijkertijd zodat een complete kentering teweeggebracht kan worden, behoort desgewenst tot de mogelijkheden.

Referenties

logo Commissariaat voor de Media
Florian Harderwijk
Interim Manager IT
Commissariaat voor de Media
"Florian Harderwijk heeft in de periode 1 september 2018 tot 31 december 2019 bij het Commissariaat de interim manager IT ingevuld. Florian was in deze functie o.a. verantwoordelijk voor de implementatie van een nieuw zaaksysteem bij het Commissariaat. Het zaaksysteem ondersteunt de primaire processen en is daarmee van groot belang voor het functioneren van de organisatie. Daarnaast is Florian betrokken geweest bij het herpositioneren van de IT-functie in de organisatie."
Paul Cornelisse
Manager Risk en Control
logo Zadkine
Harry Pennings
Interim teammanager Algemene Ondersteuning
Zadkine
"Zeer adequate en professionele aanpak bij het tijdelijk aansturen van een complexe operationele organisatie!"
Alwin van Es
Directeur Algemene Ondersteuning
logo SintLucas
Extern
Directeur Onderwijs a.i.
SintLucas
logo ROC Nijmegen
Extern
Interim Manager Informatisering
ROC Nijmegen
logo ROC Nijmegen
Paul Vercauteren
Interim Directeur Operations
ROC Nijmegen

Specialisten

Florian Harderwijk
06-42214096
fharderwijk@arlande.nl
Marc Janssen
06 55 197 212
mjanssen@arlande.nl
Imre van der Lubbe
06-22986940
Ivdlubbe@arlande.nl
Hans Onderwater
06-21973000
honderwater@arlande.nl
Harry Pennings
06-18122290
hpennings@arlande.nl
Harald Schuren
06-37321375
hschuren@arlande.nl
Paul Vercauteren
06-20536195
pvercauteren@arlande.nl
Sven Wouters
06-19192171
swouters@arlande.nl

Artikelen en blogs

Op woensdag 8 juni jl. heeft bij Arlande in Baarn een vervolgsessie plaatsgevonden op de rondetafelconferenties van 2015.
Leestijd:
5 minuten
30 juni 2016