Wendbaarheid in het onderwijs

Een wendbare onderwijsorganisatie is flexibel om snel en gecontroleerd in te kunnen spelen op externe en interne veranderingen, zoals veranderingen in de overheid, het beroepenveld of de behoefte van studenten/leerlingen. Denk hierbij aan de behoefte aan flexibel en gepersonaliseerd onderwijs, slagvaardige onderwijsteams, innovatieve digitale tools en een leven lang leren in het DNA van de gehele onderwijsinstelling. Arlande creëert deze wendbare onderwijsorganisatie samen met jou als opdrachtgever, via onze moderne Agile Transformatie aanpak. Onze ervaring leert dat wanneer we transformatieopdrachten combineren met passie, enthousiasme, Agile werken en organisatorische sensitiviteit; dat dit beste garantie levert voor duurzaam succes. Daarnaast dient binnen de transformatie tot een wendbare organisatie de juiste balans gezocht te worden tussen verandering in zowel structuur (harde kant) als sociale drivers (zachte kant). Principes die wij hanteren zijn:

  • Interactie met en verantwoordelijkheid bij studenten boven het volgen van standaardprocedures.
  • Experimenteren en innoveren boven alles in een keer goed doen.
  • Ontwikkeling van de student boven allesomvattende documentatie.
  • Samenwerking tussen student, docent en ondersteuning boven realiseren van eigen begroting.
  • Inspelen op veranderingen boven het volgen van een plan.

 

 

Een wendbare organisatie staat voor:

 

 

  • Georganiseerd rond een doel: gezamenlijk werken vanuit een visie.
  • Gericht op realisatie van klantwaarde: een optimale studentervaring en focus op optimale ontwikkeling.
  • De ideale werkgever: betrokken medewerkers en een magneet voor nieuw talent.
  • Doelgericht Agile georganiseerd: Agile waar nodig, maar ook niet-Agile waar nodig.

Onze visie

Arlande onderscheidt zes drivers (zie model) die invloed hebben op de mate van wendbaarheid van een onderwijsorganisatie. Vanuit dit perspectief kan iedere driver het beginpunt zijn van een verandering. Er is geen specifieke driver die als eerste opgepakt dient te worden, maar er moet wel gekeken worden naar de samenhang tussen de drivers. De zes drivers die wij onderscheiden staan weergeven in onderstaand model.

wenbare organisatie

Onze aanpak

Onze wendbaarheidsaanpak kent de volgende stappen, waarbij de laatste twee een continu proces vormen.

zes drivers

Wendbaarheidsscan

We starten altijd met een wendbaarheidsscan om inzichtelijk te maken hoe wendbaar jouw onderwijsinstelling is en welke driver de meeste aandacht verdient.

Opstellen wendbaarheidsbacklog

Vertalen van de uitkomsten naar een backlog. Deze backlog visualiseren, opknippen en prioriteren we naar hapklare brokken. Tijdens de verandering wordt de backlog continu geüpdate.

Inrichtingen besturingsmodel:

Regie en besturing op de verandering met multidisciplinaire teams, met frequente afstemming over voortgang en inhoud en de verantwoordelijkheden belegt bij degene die het werk doen.

Starten met de iteraties

In korte sprints datgene opleveren wat het meeste waarde toevoegt.

Opleveren resultaten

In gesprek met organisatie en stakeholders (student / overheid / beroepenveld) laten zien wat opgeleverd wordt, direct reflecteren op

het resultaten en met elkaar de backlog aanscherpen.

Referenties

Logo Hogeschool van Amsterdam
Ivo Duifhuizen
Onderwijsinnovatie
Hogeschool van Amsterdam

Specialisten

Wouter van Rensen
06-53911029
wvrensen@arlande.nl

Artikelen en blogs

Een verslag uit de praktijk - een Hogeschool in verandering We leven in een tijd waar digitale innovaties zich in een sneller tempo opvol
Leestijd:
5 minuten
9 mei 2022
Het primair onderwijs wordt doorlopend geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Variërend van klein en praktisch tot groot en complex.
Leestijd:
5 minuten
9 oktober 2020
‘Verandering is de enige constante in een organisatie.’ Wie kent deze uitspraak niet.
Leestijd:
7 minuten
28 mei 2020