Digitalisering in het onderwijs

Digitalisering vereist een andere manier van kennisoverdracht. Termen als distance learning, flipping the classroom en adaptive learning zijn bekend. Wat betekent het voor de studenten en docenten? Zijn de docenten voldoende ‘digivaardig’ om mee te gaan in de digitale wereld?

Aanpak

Als iets de laatste jaren duidelijk is geworden is dat digitalisering een modernere manier van kennisoverdracht vraagt zodat het onderwijs beter aansluit op de wens van de student en daarmee studentsucces bevordert. Veel onderwijsorganisaties maken gebruik van digitale leermiddelen om onderwijs op afstand mogelijk te maken. Covid-19 is een grote versneller hiervoor geweest. Met name bestuurders en beleidsmedewerkers zien digitaal onderwijs als een alternatief voor klassikaal onderwijs. De vraag is dan welke randvoorwaarden (bijvoorbeeld visie, onderwijsconcept, consequenties voor de student, inrichting bedrijfsvoering) hiervoor moeten worden gerealiseerd. En wat de consequenties zijn van het digitaliseren van onderwijs voor de flexibiliteit van docenten, bezetting van lokalen en de organisatie van planning & roostering?

Sowieso dient op de professionaliteit en deskundigheid op gebied van IT, IV en digitale innovatie in het onderwijs (o.a. digitale didactiek) geïnvesteerd te worden. Afstemming op het leren van de student; daar gaat het primair om. Onderwijs vanuit het hart!

Om op effectieve wijze digitale innovatie in het onderwijs te organiseren is het van belang dat voldoende duidelijk is wat de instelling wil bereiken met de inzet van de digitale mogelijkheden en middelen. Ook hoe dit bij kan dragen aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Wat zijn de versnellers en wat zijn randvoorwaarden die moeten worden ingevuld? Arlande heeft een product ontwikkeld dat inzicht geeft in het ontwikkelingsniveau van digitale innovatie binnen jouw onderwijsorganisatie.

Referenties

RijnIJssel
John Onion
IT-beleidsplan
RijnIJssel
"Echte meedenkers. Goede analyses. Weten waar ze mee bezig zijn. Herkenbare methoden, standaarden en technieken."
Morten Billum
Stafmanager IM & IT

Specialisten

Rob Knechten
06-52054999
rknechten@arlande.nl
Kasper Nobel
0636025589
knobel@arlande.nl
John Onion
06-22986919
jonion@arlande.nl

Artikelen en blogs

Het succes van een goede implementatie van nieuwe technologie valt of staat met het zorgen voor juiste adoptie van die nieuwe technologie.
Leestijd:
5 minuten
25 maart 2020
Veel onderwijsinstellingen zijn overvallen door het plotseling sluiten van de scholen vanwege het coronavirus.
Leestijd:
5 minuten
18 maart 2020