Informatiebeleid en roadmap

Vanuit het informatiebeleid volgen diverse veranderingen die in een roadmap worden vormgegeven om het plan uit te kunnen voeren. Het is van belang dat er een gedragen beeld ontstaat van de huidige situatie, de strategische uitgangspunten, de gewenste situatie en de beleidskeuzes.

Aanpak

Een goede informatievoorziening (IV) is noodzakelijk, maar vaak complex qua inrichting en beheer. Echter, om adequaat in te kunnen spelen op de veranderende wet- en regelgeving en de behoeften van studenten, zal de informatievoorziening efficiënt georganiseerd moeten worden. Er dienen keuzes gemaakt te worden die enerzijds voldoen aan het beleidskader en anderzijds de interne- en externe informatiebehoefte optimaal vervullen. Het vaststellen van een informatiebeleid zorgt voor een kader om de informatievoorziening aan te passen en te verbeteren. Door een helder informatiebeleid vast te leggen wordt een fundament gecreëerd waarmee de onderwijsinstelling en haar bedrijfsvoering geoptimaliseerd kan worden en de ICT-kosten onder controle gehouden kunnen worden.

Belangrijke eigenschappen voor een succesvolle informatievoorziening is dat het communiceerbaar is met- en gedragen wordt door het toekomstbeeld van de onderwijsorganisatie en de route hiernaar toe. Deze route moet inzichtelijk en uitvoerbaar zijn en aansluiten op het primaire proces, namelijk onderwijs en onderzoek. Het moet doeltreffend en pragmatisch zijn, maar ook een compleet beeld geven zodat afhankelijkheden zichtbaar worden. Als geheel moet het waarde toevoegen aan de strategische doelstelling van de onderwijsinstelling.

De Arlande aanpak wordt stapsgewijs uitgevoerd met als resultaat een helder informatiebeleidsplan. De gehele aanpak gebruikt processen als vertrekpunt en is voornamelijk gebaseerd op workshops, waardoor acceptatie en draagvlak wordt gecreëerd bij de instelling. De ervaring van Arlande maakt het mogelijk om een uitdagende, maar toch realistische houding aan te nemen tijdens de workshops, die ten goede komt aan de toekomstvisie van de onderwijsinstelling.

Dit leidt tot een strategische agenda (roadmap) met daarin de noodzakelijke transitie (projecten). Tevens worden aanbevelingen gedaan voor de organisatie van de IT- en informatievoorziening die noodzakelijk zijn om de doelen binnen 2-3 jaar te bereiken.

Het is voor alle organisaties van belang dat er een gezamenlijk gedragen beeld ontstaat van de huidige situatie, de strategische uitgangspunten, de gewenste situatie, de organisatorische inrichting, de beleidskeuzes en de strategische agenda voor de komende jaren.

Het Arlande I3-model voor informatievoorziening ondersteunt organisaties met een eenduidige, effectieve en uniforme strategische roadmap naar de gewenste toekomstige inrichting.

Referenties

logo Grafisch Lyceum Rotterdam
John Onion
ICT Roadmap, projectenportfolio en begroting ontwikkelen en implementeren
Grafisch Lyceum Rotterdam
"In korte tijd hebben we een projectkalender voor de komende jaren en in korte tijd hebben we duidelijk waar onze sterke en zwakke punten liggen."
Paul Rehm - Directeur ICT
Grafisch Lyceum Rotterdam
logo Grafisch Lyceum Rotterdam
Rob Knechten
ICT- en Informatiebeleidsplan met Roadmap
Grafisch Lyceum Rotterdam
"In korte tijd hebben we een projectkalender voor de komende jaren en in korte tijd hebben we duidelijk waar onze sterke en zwakke punten liggen."
Paul Rehm - Directeur ICT
Grafisch Lyceum Rotterdam
logo hogeschool Leiden
Florian Harderwijk
Advies organisatie
Hogeschool Leiden
"No-nonsense houding; doelgericht; open; onafhankelijke/ zelfstandige uitstraling en dat is prettig voor een externe (niet te gericht op voorzetting van de business)."
Chris Blees
Opdrachtgever Concern Controller CvB
RijnIJssel
John Onion
IT-beleidsplan
RijnIJssel
"Echte meedenkers. Goede analyses. Weten waar ze mee bezig zijn. Herkenbare methoden, standaarden en technieken."
Morten Billum
Stafmanager IM & IT
logo ROC Nijmegen
John Onion
Opstellen projecten portefeuille
ROC Nijmegen

Specialisten

Florian Harderwijk
06-42214096
fharderwijk@arlande.nl
Rob Knechten
06-52054999
rknechten@arlande.nl
John Onion
06-22986919
jonion@arlande.nl
Harald Schuren
06-37321375
hschuren@arlande.nl

Artikelen en blogs

Tijdens de 41e saMBO-ICT conferentie afgelopen 30 & 31 januari bij ROC Aventus in Apeldoorn liet Paul Rehm, recentelijk aangesteld als directeu
Leestijd:
5 minuten
6 februari 2020