ORGANISATIE EN WENDBAARHEIDSTRANSFORMATIE

Een wendbare organisatie is flexibel om snel en gecontroleerd in te kunnen spelen op externe en interne veranderingen van vandaag en morgen. Arlande creëert deze wendbare organisatie samen met jou als opdrachtgever, in co-creatie. Wij gebruiken hierbij de Agile manier van werken om concrete resultaten te boeken en doen dit met passie en enthousiasme. Om tot een wendbare organisatie te komen, is de juiste balans nodig tussen de sociaal georiënteerde drivers en structuur georiënteerde drivers.

Een wendbare organisatie staat voor:

  • Georganiseerd rond een doel: gezamenlijk werken naar een doel of vanuit een visie om te kunnen prioriteren.
  • Gericht op realisatie van klantwaarde: een optimale klantbeleving en focus op waarde toevoegen.
  • De ideale werkgever: betrokken medewerkers en een magneet voor nieuw talent.
  • Doelgericht Agile georganiseerd: Agile waar nodig, maar ook niet-Agile waar nodig.

Onze visie

Arlande onderscheidt zes drivers (zie model) die invloed hebben op de mate van wendbaarheid van een organisatie. Vanuit dit perspectief kan iedere driver het beginpunt zijn van een verandering. Er is geen specifieke driver die als eerste opgepakt dient te worden, maar er moet wel gekeken worden naar de samenhang tussen de drivers. De zes drivers die wij onderscheiden staan weergeven in onderstaand model.

wenbare organisatie

Een wendbare organisatie staat voor:

  • Doelgericht Agile georganiseerd: Agile waar nodig, maar ook niet-Agile waar nodig.
  • Gericht op realisatie van klantwaarde: een optimale klantbeleving en focus voor jouw medewerkers.
  • Georganiseerd rond een doel: een propositie of een opdracht.
  • De ideale werkgever: betrokken medewerkers en een magneet voor nieuw talent.

Onze aanpak

Onze wendbaarheidsaanpak kent de volgende stappen, waarbij de laatste twee een continu proces vormen:

zes drivers

Wendbaarheidsscan

We starten altijd met een wendbaarheidsscan om inzichtelijk te maken hoe wendbaar jouw organisatie is en welke driver de meeste aandacht verdient.

Opstellen wendbaarheidsbacklog

Vertalen van de uitkomsten naar een backlog. Deze backlog visualiseren, opknippen en prioriteren we naar hapklare brokken. Tijdens de verandering wordt de backlog continu geüpdate.

Inrichting besturingsmodel

Regie en besturing op de verandering met multidisciplinaire teams, met frequente afstemming over voortgang en inhoud en de verantwoordelijkheden belegt bij degene die het werk doen.

Starten met de iteraties

In korte sprints datgene opleveren wat het meeste waarde toevoegt.

Opleveren resultaten

In gesprek met organisatie en stakeholders (klant/overheid) laten zien wat opgeleverd wordt, direct reflecteren op het resultaten en met elkaar de backlog aanscherpen.

Referenties

Er zijn (nog) geen referenties beschikbaar voor deze opdrachtgever.

Specialisten

Wouter van Rensen
06-53911029
wvrensen@arlande.nl

Artikelen en blogs

Er zijn nog geen blogposts geschreven over deze dienst/sector.