Aanpak

Aanpak

Het start met ambitie

De aanpak van Arlande richt zich op het realiseren van de ambitie van de klant. De Arlande aanpak is mensgericht en maakt onderscheid tussen verbeteren, veranderen en vernieuwen. Arlande doet dit door de organisatie via de lijn te verbeteren, planmatig te veranderen of kort-cyclisch te vernieuwen.

Verbeteren - via de lijn

Verbetermethoden worden door het management geïnitieerd en veelal door de lijn opgepakt. Arlande heeft interim managers die het management team kunnen versterken of tijdelijk de leiding op zich kunnen nemen. Afhankelijk van de doelen van de klant worden stappen gezet naar een betere performance.

Veranderen - planmatig

Organisaties met omvangrijke ambities vragen om een planmatige aanpak. Veranderingen die meerdere organisatieonderdelen overstijgen worden daarom vaak planmatig opgepakt in projecten, programma’s en portfolio’s. Arlande heeft project-, programma- en portfoliomanagers die jouw verandering op basis van plannen omzetten in resultaten. Daarnaast helpt Arlande organisaties door kennisoverdracht en coaching & training, waarmee jouw veranderorganisatie verder wordt geprofessionaliseerd.

Vernieuwen - kort-cyclisch

Bij organisaties waar vernieuwing centraal staat en waar je snel in wil kunnen spelen op wijzigende klantbehoeftes, is het slim om dat kort-cyclisch aan te pakken en te organiseren. Arlande helpt organisaties met het implementeren van een Agile manier van werken, om wendbaar te worden en om de transformatie te managen. Arlande biedt ondersteuning door de inzet van specialisten op het gebied van transformatie en Agile. Hierbij maken we gebruik van een wendbaarheidsmethodiek.