Finance & Control

Als bestuurder van een publieke organisatie wil je natuurlijk in control zijn; over de processen, de planning- en controlcyclus, de financiën en de strategische doelen. Of je nu bestuurder bent in het onderwijs, bij een gemeente, bij een zorginstelling of bij een willekeurige andere non-profit organisatie. Niet alleen geeft het rust en verantwoording, ook helpt het bij een effectieve en efficiënte inzet van de middelen. De verantwoording die een bestuurder tegenwoordig moet afleggen naar stakeholders is robuust. Dit zijn onder andere externe stakeholders zoals overheid, de accountant en het publiek. Maar ook interne stakeholders als de Raad van Toezicht, medezeggenschapsraden en de medewerkers. Het is belangrijker dan ooit en daarmee is management-informatie de sleutel tot succes.

Ook de toezichthouders in de Raad van Toezicht worden steeds meer aangemoedigd om te werken via de regels van good governance die nagenoeg in iedere sector inmiddels zijn gedefinieerd.

De praktijk

De specialisten van Arlande kunnen jouw organisatie op vele manieren helpen om in control te komen en te blijven. De aanpak van Arlande kent drie aanvliegroutes:

  1. De managementletter vanuit de accountantscontrole
    In veel gevallen is de problematiek al duidelijk. De externe accountant van de organisatie geeft in de managementletter al verschillende jaren een beoordeling en trekt conclusies waaraan moet worden gewerkt om in control te komen. Een bekend patroon; in iedere controle wordt de toonzetting zwaarder en dus moet je als bestuurder schakelen. Arlande kan in deze situaties een sterk team formeren dat via een projectplan met verschillende deeloplossingen in korte tijd de problemen succesvol gaat oplossen. Hierbij worden de medewerkers van de klant geholpen en in positie gebracht om oplossingen ook in de toekomst te borgen.
  2. De quickscan vanuit de bestuurder
    Soms is er nog geen druk van externe toezichthouders, maar is de bestuurder wel overtuigt dat er iets moet gebeuren. Arlande kan in dit geval een quickscan uitvoeren van de staat van Finance & Control binnen de organisatie. Deze quickscan is gericht op de kwaliteit van de managementinformatie, de planning- en controlcyclus, de software voor administratie, bedrijfsvoering en vele andere aspecten. Deze quickscan wordt getoetst bij- en gedragen door de stakeholders van de organisatie. De bestuurder heeft hiermee een kant-en-klaar rapport in handen om een nieuw plan te gaan ontwikkelen.
  3. De vraag vanuit de organisatie
    Vaak heeft de organisatie een acuut probleem op te lossen voordat de scan kan worden uitgevoerd. Wanneer de afdeling(en) Finance & Control personele bezettingsproblemen hebben, kan Arlande deze voor jouw organisatie invullen. Zodra de rust is hersteld kan direct begonnen worden met de inventarisatie van de aandachtspunten zodat de bestuurder weer zo snel mogelijk in control kan komen.

Het resultaat

Als bestuurder is het heel belangrijk om rust te vinden om zich te kunnen richten waar het om gaat: het behalen van de strategische doelen. Dit kan alleen wanneer de bestuurder voelt dat hij in control is en zijn interne en externe toezichthouders tevreden kan stellen met up-to-date managementinformatie via moderne geavanceerde technieken.

Referenties

Er zijn (nog) geen referenties beschikbaar voor deze opdrachtgever.

Specialisten

Hans Onderwater
06-21973000
honderwater@arlande.nl

Artikelen en blogs

Er zijn nog geen blogposts geschreven over deze dienst/sector.