Grip op de nieuwe MBO Kwaliteitsagenda

Grip op de nieuwe MBO Kwaliteitsagenda

Rieks Oosting Leestijd 5 minuten 16 oktober 2018

MBO’s en vakscholen krijgen tussen 2019 en 2022 extra subsidiegelden wanneer zij zelf concrete plannen maken om de kwaliteit te verbeteren. Iedere instelling gaat hierbij zelf aan de slag met haar kwaliteitsagenda voor de eigen specifieke regionale situatie, waarbij er samengewerkt moet worden met belangrijke partners, zoals bedrijfsleven, gemeenten en andere onderwijsinstellingen. Om in aanmerking te komen voor de extra bekostiging adviseert een speciale adviescommissie de minister over de ingediende kwaliteitsagenda’s. In totaal wordt er 1,6 miljard euro verdeeld voor de periode 2019 tot en met 2022. Daarbij worden de gelden in jaartranches verdeeld over de instellingen die een als voldoende beoordeelde kwaliteitsagenda hebben. In 2021 is er een midterm review en na 2022 volgt de eindbeoordeling. En alleen bij aantoonbaar voldoende voortgang ontvangen de instellingen extra budget na de midterm review!

Grip door inzicht

Het begint natuurlijk met goede kwaliteitsagenda’s, inclusief nulmeting en realistische indicatieve meerjarenramingen en deze indienen voor 31 oktober 2018. Daarna is het wachten op het oordeel van de adviescommissie van de minister, uiterlijk 31 maart 2019 kunnen de MBO’s formeel aan de slag met de uitkomsten. Welke inzichten helpen daarna om de voortgang te monitoren, bij te sturen en resultaten te behalen? Hoe voorkom je dat targets niet gehaald worden met als ultieme gevolg dat straks extra budget niet wordt verstrekt omdat de resultaten niet voldoende zijn? We noemen enkele essentiële aspecten:

  • Is er inzicht in hoe de nieuwe projecten integreren in de bestaande projectenkalender?
  • Is er inzicht hoe de nieuwe projecten worden gefinancierd en aanspraak maken op de verschillende fondsen?
  • Is er inzicht hoeveel inzet nodig is van eigen medewerkers en derden voor deze en andere projecten?
  • Op welke manier hebben CvB en directie voldoende zicht op de te bereiken resultaten, projecten en middelen?
  • Hoe de initiatieven van de kwaliteitsagenda zodanig voor te bereiden, uit te voeren en te monitoren dat de garantie op voortgang optimaal is?
  • Hoe zorgen voor een tijdige herziening van de kwaliteitsagenda als dat aan de orde is?
  • Welke besturingsstructuur en projectadministratie zorgt voor een goede besluitvorming over de kwaliteitsagenda?

Kortom, voor menig MBO-instelling zaak om de grip op projecten te verhogen waardoor straks het maximale uit de mogelijkheden gehaald wordt voor een toekomstbestendige organisatie. Heb jij nu en in de toekomst voldoende inzicht om die grip te creëren?

Doe de scan online

Met een vlotte scan geeft Arlande MBO’s een concreet beeld over de mate waarin er inzicht is in de voortgang, issues en besluitvorming van projecten. Indien blijkt dat het inzicht onvoldoende is om zonder zorgen aan de kwaliteitsprojecten te werken dan helpen we graag met concrete handvatten om te komen tot het juiste inzicht.

Wens je een objectief beeld van de huidige projecten waar de gedefinieerde kwaliteitsagenda aan gekoppeld gaat worden en waar je straks op gemonitord gaat worden? Vul dan hier de online scan in en zie direct waar je staat met je projecten.

Sparren met Arlande

Of wil je bijvoorbeeld sparren over de kwaliteitsagenda waar nu budget voor wordt aangevraagd? We maken graag een afspraak om hier vanuit onderwijs- en/of bedrijfsvoeringsoptiek eens samen met jou naar te kijken. Neem hiervoor contact op met Rieks Oosting op 06-20735755 of via roosting@arlande.nl.

Rieks Oosting

Rieks Oosting

Rieks denkt vanuit de markt en is account- en community manager van Arlande. Hij is gespecialiseerd in de onderwijssector van primair- tot aan wetenschappelijk onderwijs. In zijn rol is hij gericht op het verbinden van zinprikkelende vraag en gekwalificeerd aanbod.

06-20735755 roosting@arlande.nl Bekijk profiel