Complexe trajecten

Uitdaging

Door de eisen die de klanten stellen aan digitalisering in het primaire proces in combinatie met verouderde kernapplicaties, ontstaat er een noodzaak voor het vervangen van deze kernapplicaties. Deze applicaties zijn integraal verbonden met alle aspecten van de organisatie, waardoor je deze vaak niet in een keer kunt vervangen. Deze complexiteit betreft IT, processen, mensen, klanten, producten en diensten. De uitdaging is enerzijds de eisen op tafel te brengen voor de gewenste situatie en anderzijds het uiteenrafelen van het landschap, zodat je deze in een scenario stapsgewijs kunt vervangen voor een nieuwe set van applicatie ondersteuning.

Als er niets gebeurt, kan niet meer worden voldaan aan de klantvraag en/of zijn de interne processen ineffectief waardoor de continuïteit onder druk komt te staan. Het zijn vaak meerjarige trajecten. Belangrijk is om aan de voorkant scenario’s te ontwikkelen, architectuurkeuzes te maken, business analyses en informatie analyses uit te voeren, medewerkers te activeren, applicatie keuzes voor te bereiden en besluitvorming en regievoering te organiseren.

Aanpak

Onze aanvliegroute is om met multidisciplinaire teams de analyses te maken, scenario’s uit te werken en transformatieplannen op te stellen. Vanwege de druk op de business en IT/IV organisatie vervult Arlande vaak tijdelijke IT/IV posities. Wij zetten een regie-, programma- of een kort-cyclische agile organisatie neer. Meestal is een hybride vorm het beste om dergelijke complexe trajecten te realiseren. De aanpak is gebaseerd op heldere besluitvormingsmomenten zodat er grip, regie en control is.

Oplossing

Uiteindelijk zorgen we samen met de klant dat er een nieuw applicatielandschap wordt gerealiseerd binnen de gekozen architectuur, inclusief de ondersteunende infrastructuur en processen zodat de klant zijn ambities kan realiseren.

Referenties

logo Vacansoleil
Ruud Martin
Omschakeling in project van ontwerp en requirements fase naar gewenste resultaatgerichte fase.
Vacansoleil
"Met de gedetailleerde, vakkundige en zeer gedisciplineerde wijze waarop Ruud Martin dit project heeft (be)geleid heeft hij indruk gemaakt: projectdeelnemers namen niet slechts hun rol waar dankzij minutieuze opvolging en rapportage, maar voelden zich ook werkelijk betrokken bij en onderdeel van het project. Ruud Martin heeft de belofte van Arlande waar gemaakt."
Bart van der Linden
Algemeen Directeur

Specialisten

Rob Knechten
06-52054999
rknechten@arlande.nl
Onno-Hans Noteboom
06 – 499 388 05
onoteboom@arlande.nl
Jan-Paul Smit
06-14282245
jpsmit@arlande.nl

Artikelen en blogs

Er zijn nog geen blogposts geschreven over deze dienst/sector.