Cultuur en leiderschap

Leiderschapskwaliteiten zijn essentieel bij het op een effectieve manier activeren van mensen en organisatie. Om in te kunnen spelen op verandering en voor het leveren van duurzame waarde is ook de juiste cultuur van groot belang. Het vanuit hart en hoofd begeleiden van medewerkers door coaching en training “on the job” helpt deze beweging op gang te brengen.

Aanpak

De wereld is constant in beweging en om als organisatie gezond te blijven, is veranderen noodzakelijk. Veranderingen staan vaak niet op zichzelf en daarbij is een integrale aanpak essentieel. Verandering zorgt voor verbinding tussen ambitie en bestaansrecht. Om ervoor te zorgen dat een verandering draagvlak heeft en echt beklijft, is het nodig om veranderingen niet alleen structuurmatig te organiseren. Er zijn andere elementen van belang om mee te nemen in de veranderaanpak, zoals cultuur. Alleen met een veranderaanpak en in combinatie van structuur- en cultuurelementen, is de organisatie in staat zijn optimale potentieel te bereiken door de verandering daadwerkelijk te laten beklijven.

Referenties

logo SintLucas
Gerard Ramaekers
Programmamanager Professionaliseren Veranderorganisatie
SintLucas
"Gerard Ramaekers heeft een professionaliseringsmodel ontwikkeld, gebaseerd op vijf pijlers, waarmee het projectmanagementproces integraal ontwikkeld kan worden. Gerard verstaat de kunst van bruggen bouwen tussen verschillende disciplines in de organisatie. Hierdoor is projectmanagement ‘zacht’ geland en konden we de randvoorwaarden voor een veranderorganisatie neerzetten."
Wendy Ritterbusch
Regisseur Veranderorganisatie
crow
Kira Haggenburg
Verkrijgen van meer strategische focus
CROW
"Dankzij Kira beschikt CROW nu over processen en middelen om gezamenlijk de projectenportfolio te besturen en focus te kunnen aanbrengen op zeven hoofdthema’s. Het was erg prettig werken met Kira, en door haar manier van werken wist ze de teams goed mee te krijgen."
Veronique Christiaans Joosten
Operationeel manager
logo SintLucas
Extern
Directieconsultant en coach
SintLucas

Specialisten

Anjo Grakist
06-46177655
agrakist@arlande.nl
Kira Haggenburg
06-48265783
khaggenburg@arlande.nl

Artikelen en blogs

Er zijn nog geen blogposts geschreven over deze dienst/sector.