Diensten

Diensten

Het start met ambitie

De dienstverlening van Arlande richt zich op het realiseren van de ambitie van de klant. De kern van de Arlande diensten richt zich op vier integrale aandachtsgebieden.

Transformeren zorgt voor een fundamentele verandering. Optimaliseren borgt een goede basis van de uitvoering. Digitaliseren is het huidige fundament en draagt bij aan het versnellen van de innovatie. Activeren creëert betrokkenheid van alle medewerkers in de verschillende lagen van de organisatie.

 

Transformeren

Een transformatie is een beweging van een organisatie naar een specifiek doel. Dit betekent niet dat alle transformaties radicale veranderingen zijn, juist ook kleine (continue) verbeteringen zorgen ervoor dat een organisatie haar doelen kan bereiken. De continue verbinding met de strategische doelen en de wijze van regie en besturing vormen het fundament voor een transformatie. Arlande gelooft in een gezamenlijk traject, waarbij aandacht wordt gegeven aan zowel de structuur georiënteerde drivers als ook de sociale georiënteerde drivers. Arlande kan helpen met:

 
 
 

Digitalisering

Digitalisering is een primair onderdeel geworden in een organisatie. Waar voorheen IT en informatievoorziening (IV) ondersteunend waren, is digitalisering in het huidige tijdperk een absoluut speerpunt geworden. Arlande helpt organisaties bij de besluitvorming en inrichting van IT, IV en Digitale Innovatie (ID). Hiervoor hebben wij een methodiek ontwikkeld die complexe vraagstukken op eenvoudige wijze visualiseert, waarbij besluitvorming ook gedragen wordt door betrokken medewerkers. Technologie en IV worden steeds specialistischer; steeds meer onderdelen worden aan elkaar gekoppeld. Logischerwijs vraagt dit om een goede architectuur en regie van het IT/IV-landschap. Arlande maakt analyses van het IT/IV-landschap, stelt roadmaps op en voert projecten uit. Door data en informatie centraal te stellen en procesmatig te werken, bouwen we samen met jou aan een digitale organisatie.

 

Activeren - Creëert betrokkenheid

Activeren gaat om de beweging binnen een organisatie in gang zetten. Dat betekent mensen betrokken worden en zijn bij de ontwikkelingen zodat er een olievlekwerking ontstaat binnen de organisatie. Hierdoor stijgt het adaptievermogen en vergroot het verandersucces. Transformatie gaat over verandering binnen teams maar ook over optimaliseren van individuele rollen. Arlande begeleidt en faciliteert dergelijke processen bij opdrachtgevers. Naarmate de impact hiervan groot is, heeft het invloed op cultuur en leiderschap. Arlande coacht daarom ook om bewegingen op gang te krijgen.

Wat wij zien bij nieuwe projecten en/of het implementeren van nieuwe werkwijzen, is dat het belangrijk is om de betrokkenen vroegtijdig mee te nemen en te motiveren. Om de kans op succes te vergroten, inventariseren wij ook aan de voorkant van het traject het verandervermogen, want op welke manier is de organisatie in staat om haar ambitie te realiseren? Arlande hanteert hierbij methodieken die de veranderingen meetbaar en inzichtelijk maken.

 
 
 

Optimaliseren

Klanten vragen Arlande hulp bij het uitvoeren van verbeterprojecten binnen hun bedrijfsvoering. Arlande gelooft in vakmanschap. De Arlandianen hebben een grote inhoudelijke expertise binnen de SCOPAFIJTH-deelgebieden van bedrijfsvoering. Dit staat voor: Security, Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve organisatie, Financiën en Control, Informatievoorziening, Juridisch, Technologie en Huisvesting. Alle experts hebben kennis van een specifieke markt zoals Onderwijs, Overheid of een andere specifieke markt. De juiste combinatie van professionals helpt de klant met het oplossen van zijn specifieke vraagstuk. Arlande helpt om structuur aan te brengen in de integrale bedrijfsvoering en laat deze goed aansluiten bij het primaire proces. Onze experts zijn jouw sparringpartner op strategisch niveau maar spreken tegelijkertijd de taal van de mensen op de werkvloer. Zo borgen we samen een duurzaam resultaat.