Inkoop

Als bestuurder van een publieke organisatie wil je natuurlijk in control zijn met betrekking tot het inkoop-, contract- en leveranciersmanagement. Het kan zo maar zijn dat je vanuit je rol als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld voor de gevolgen van schade die voortkomt uit het niet goed geregeld hebben van je inkoopbeleid. De experts van Arlande helpen je graag met het oplossen van deze problemen zodat je als bestuurder je kunt richten op waar het echt om gaat: het primaire proces.

De praktijk

De richtlijnen voor Good Governance in de publieke organisaties zorgen ervoor dat ook het vakgebied Inkoop steeds meer onder een vergrootglas ligt door toezichthouders. De Raad van Toezicht toetst het beleid van de bestuurder en verwacht van de bestuurder een degelijk inkoopbeleid. Ook de extern accountant en toezichthoudende inspecties moeten het inkoopbeleid steeds intensiever toetsen op de werking in de praktijk. Er moet rekening worden gehouden met:

  • Rechtmatigheid;
  • Duurzaamheid;
  • Efficiency;
  • Richtlijnen voor aanbesteden.

Arlande helpt

De experts van Arlande helpen jou met het krijgen van grip op de lopende contracten en overeenkomsten. Door regie op de lange termijn kunnen grote inkoopvoordelen worden behaald. Zij helpen met de keuze van inkoop- en contractensoftware, de implementatie hiervan en de inrichting van de planning- en controlcyclus voor inkoop- en contractmanagement.

Ze gaan het gesprek aan met leveranciers, zorgen voor Service Level Agreements en dat deze worden nageleefd. Ze koppelen waar mogelijk de kosten aan de bekostiging die de organisatie ontvangt voor grote kostensoorten als ICT, schoonmaak, vastgoedonderhoud en meubilair.

Onze aanpak

Natuurlijk moet je eerst zicht krijgen op de huidige situatie van jouw inkoop- en leveranciersmanagement. Als je dat nog niet hebt kun je gebruik maken van de speciaal door Arlande gemaakte scan. Binnen twee weken krijg je van ons inzicht hoe je ervoor staat. Bijvoorbeeld inzicht over de beschikbaarheid van contracten, hoe de overeenkomsten worden nageleefd, hoe de relatie functioneert met leveranciers, of er inkoopvoordelen te behalen zijn en hoe de inkoop leeft binnen jouw organisatie.

De scan is een combinatie van een enquête, interviews en het bestuderen van de huidige administratie. Op basis hiervan maken wij een adviesrapport, bepalen we samen het vervolgtraject en vinden we een oplossing die het best bij jouw organisatie past. De geboekte resultaten worden uiteraard geborgd, zodat de interne organisatie hierna zelfstandig inkoop- en contractmanagement kan uitvoeren.

Referenties

Er zijn (nog) geen referenties beschikbaar voor deze opdrachtgever.

Specialisten

Youssef Boudou
06-38326062
yboudou@arlande.nl
Florian Harderwijk
06-42214096
fharderwijk@arlande.nl
Hans Onderwater
06-21973000
honderwater@arlande.nl

Artikelen en blogs

Er zijn nog geen blogposts geschreven over deze dienst/sector.