IT/IV/ID organisatie

Innovatie van IT verschuift steeds vaker en meer naar het primaire proces. Dat betekent dat de informatievoorziening (IV) en de Informatie Technologie (IT) en Digitale Innovatie (ID) vanuit een totale en overkoepelende visie georganiseerd moeten worden.

Aanpak

De maatschappij verandert en organisaties moeten meeveranderen. We leven in toenemende mate in een technologische en door media gedreven wereld: in de informatie- en communicatiemaatschappij. Onderwijsorganisaties realiseren zich dat IT-toepassingen hierin belangrijk zijn.

Innovatie van IT verschuift steeds vaker naar het primaire proces; daarom streven wij ernaar dat IV, IT en ID vanuit een totale en overkoepelende visie wordt georganiseerd. De belangrijkste strategische uitgangspunten en impact van de trends en de ontwikkelingen bepalen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de nieuwe I3-organisatie. Van belang is dat er binnen de organisatie een gedragen beeld ontstaat van de huidige situatie, de strategische uitgangspunten, de gewenste situatie, de beleidskeuzes en de strategische agenda.

De organisatie van de IV en IT dient ondersteunend te blijven aan de eisen en wensen vanuit het onderwijs en bedrijfsvoering. De huidige trends bij de ontwikkelingen op het gebied van IT-capabilities hebben grote impact op organisaties. We zien dat het technisch laten werken van applicaties (technisch applicatiebeheer) vanwege het ad hoc karakter en de vorm waarin moderne software wordt geleverd, in principe wordt uitbesteed. Ervoor zorgen dat de werking van applicaties goed aansluit bij de processen van de onderwijsinstelling (functioneel beheer en de inrichting van applicaties), blijft wel de verantwoordelijkheid van de eigen organisatie.

De rol van de eigen IT-organisatie verandert meer en meer van technisch expert/beheerder naar regisseur en opdrachtgever voor externe partners op het gebied van de IT-inrichting. Daardoor zal er in onze opinie meer in de professionaliteit en deskundigheid op gebied van informatiemanagement, innovatie van IT in het primaire proces en (IT-)regie geïnvesteerd moeten worden.

De veel voorkomende verschuiving van taken (regie bij IT, digitale innovatie met en in het primair proces) is in deze aanpak verankerd. De voorgestelde organisatievorm noemen wij Arlande I3. Dit omvat:

  • I1 à Infrastructuur (IT) voor de traditionele IT;
  • I2 à Informatievoorziening (IV) voor de applicaties, de processen en de gegevens;
  • I3 à Innovatie en Digitalisering (ID) om processen te ondersteunen.

De drie I’s zijn met elkaar verbonden. Waar Informatievoorziening (IV) en de IT-inrichting vaak organisatorisch belegd zijn, is met name de laatste ‘I’, specifiek Digitale Innovatie, nog onvoldoende geformaliseerd. Echter vergt de digitalisering in het primaire proces wel de meeste aandacht en is dat direct zichtbaar voor diegenen die in het primaire proces betrokken zijn.

Referenties

logo Grafisch Lyceum Rotterdam
John Onion
ICT Roadmap, projectenportfolio en begroting ontwikkelen en implementeren
Grafisch Lyceum Rotterdam
"In korte tijd hebben we een projectkalender voor de komende jaren en in korte tijd hebben we duidelijk waar onze sterke en zwakke punten liggen."
Paul Rehm - Directeur ICT
Grafisch Lyceum Rotterdam
logo ROC Nijmegen
Extern
Interim Manager Informatisering
ROC Nijmegen
logo Nova College
Extern
Als Manager IVT verantwoordelijk voor de complete ICT van Nova College
Nova College

Specialisten

Rob Knechten
06-52054999
rknechten@arlande.nl
Harald Schuren
06-37321375
hschuren@arlande.nl

Artikelen en blogs

Afgelopen zomer heeft de tweede Rondetafelconferentie voor IV- en ICT managers in het PO/VO/MBO/HBO onderwijs plaatsgevonden.
Leestijd:
5 minuten
12 november 2018
Download hier het communiqué in PDF formaat.
Leestijd:
5 minuten
12 juni 2018