Dunea

Dunea is een waterleidingbedrijf. Zij staan voor het produceren van goed en betrouwbaar drinkwater dat in harmonie is met de natuur. Het water wordt gemaakt in natuurgebieden tussen Monster en Katwijk dat Dunea met zorg en passie beheert. Inmiddels kunnen ruim 1.3 miljoen mensen in het westelijk deel van Zuid-Holland 24 uur per dag rekenen op het water van Dunea.

Het domein Informatievoorziening (IV) heeft in 2018 een agile transitie ingezet, waarbij het werken in multidisciplinaire teams centraal kwam te staan. Het doel van deze transitie was de dienstverlening vanuit het domein IV aan al haar stakeholders te verbeteren en tegelijkertijd om kennisdeling en kennisborging intern binnen de teams te stimuleren.

Referenties

logo Dunea
Meryl Coutinho
Scrum Master ERP teams domein Informatievoorziening
Dunea
"Meryl is een mensgerichte teamplayer die het geheel overziet en waar nodig niet schroomt om de details in te duiken en verliest daarin het eindresultaat niet uit het oog."
Naresh Malgie
Domein Manager Informatievoorziening