MBO Amersfoort

MBO Amersfoort biedt jonge mensen een opstap naar een volwaardige rol in de maatschappij. Bij MBO Amersfoort vinden studenten een inspirerende en levendige werk- en leeromgeving, waarin zij zich kunnen voorbereiden op hun maatschappelijke rol als vakman, werknemer en verantwoordelijke, zelfbewuste burger. De kleinschaligheid bevordert de betrokkenheid en verbondenheid bij studenten en medewerkers. Vanuit de wortels van MBO Amersfoort in het interconfessionele onderwijs staan zij open voor studenten van alle levens- en geloofsovertuigingen. De organisatie hecht aan waarden als respect, persoonlijke aandacht en geborgenheid.

Referenties

logo MBO Amersfoort
Extern
Begeleiden aanbesteding en migratie naar SURF
MBO Amersfoort